فیلم آموزشی طراحی انواع فونداسیون ها و دال ها در نرم افزار Safe2016

مدل: S19-21

فیلم آموزشی طراحی انواع فونداسیون ها و دال ها در نرم افزار Safe2016

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 400,000 تومان
400,000 تومان
 فیلم آموزشی طراحی انواع فونداسیون ها و دال ها در نرم افزار Safe2016