آزمون تالیفی نظارت به همراه فیلم رفع اشکال

مدل: S16-3

آزمون تالیفی نظارت به همراه فیلم رفع اشکال

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

نوع محتویات درون پکیج: فیلم آموزشی

تاریخ تهیه فیلم: بهار ۹۷

مدت زمان فیلم: ۲ ساعت به همراه آزمون‌ها و فیلم‌های رفع اشکال آزمون‌های تابستان ۹۵ و مهر ۹۶

نحوه ارسال: پستی یا دانلود (انتخابی)

مطالب مرتبط:

وبسایت تخصصی اطلاعات آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسی: www.ENG808.com

قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
آزمون تالیفی نظارت به همراه فیلم رفع اشکال