فیلم آموزشی "حرفه مهندسی ساختمان را حرفه ای آغاز کنیم"

مدل: S26-9

فیلم آموزشی "حرفه مهندسی ساختمان را حرفه ای آغاز کنیم"

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: مهندس سیروس صدرنفیسی و مهندس محمد حسین مسعودی

تهیه شده در: تابستان ۹۸

نحوه ارسال: دانلودی و پستی

مدت زمان: حدود ۴ ساعت و ۵۳ دقیقه

مطلب مرتبط:

قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
فیلم آموزشی "حرفه مهندسی ساختمان را حرفه ای آغاز کنیم"