مکان یابی در GIS به روش TOPSIS

مدل: GIS-TOPSIS

مکان یابی در GIS به روش TOPSIS

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

با دیدن این ویدیوی آموزشی شما تئوری روش Topsis و اجرای عملی آن را در ArcGIS به صورت کامل فرا خواهید گرفت.

قیمت: 15,000 تومان
15,000 تومان
نا موجود
مکان یابی در GIS به روش TOPSIS