خودآموز نرم افزار ENVI

مدل: envi-uni of tehran

خودآموز نرم افزار ENVI

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

خودآموز ENVI
۹ ساعت فیلم آموزشی
تهیه شده توسط مجرب‌ترین دانشجویان سنجش از دور دانشگاه تهران
کامل‌ترین منبع در زمینه یادگیری پردازش تصاویر ماهواره‌ای با نرم‌افزار ENVI

قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
خود آموز ENVI   9 ساعت فیلم آموزشی  تهیه شده توسط مجرب ترین دانشجویان سنجش از دور دانشگاه تهران کامل ترین منبع در زمینه یادگیری پردازش تصاویر ماهواره ای با نرم افزار ENVI