فیلم کارگاه آشکارسازی آتش سوزی با تصاویر لندست به وسیله نرم افزار ENVI

مدل: GIS-ENVI

فیلم کارگاه آشکارسازی آتش سوزی با تصاویر لندست به وسیله نرم افزار ENVI

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

هدف کارگاه:

سالیانه در کشور ما صدها مورد آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع اتفاق می‌افتد و هزاران هکتار از درختان، درختچه‌ها و گیاهان را طعمه خود می‌سازد. حریق‌ها علاوه بر خسارات اقتصادی، آثار مخرب زیستی را نیز به دنبال دارند. وقوع آتش‌سوزی‌های مکرر در مناطق مختلف ایران در چند سال گذشته، پژوهشگران منابع طبیعی را برآن داشته است تا پژوهش‌های جدیدی در عرصه‌های با ارزش جنگلی انجام دهند. در این کارگاه از تصاویر ماهواره‌های سری لندست به منظور آشکارسازی و تعیین وسعت مناطق دچار حریق در شهرستان روانسر در استان کرمانشاه استفاده شده است.

هدف از این کارگاه تجزيه و تحليل طيفی آتش به منظور شناسایی و برآورد وسعت مناطق دچار حريق با استفاده از تصاوير ماهواره‌ای لندست است.

رزومه استاد

قیمت: 0 تومان
30,000 تومان
فیلم کارگاه آشکارسازی آتش سوزی با تصاویر لندست به وسیله نرم افزار ENVI