بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- مدیریت پروژه

مدل: Books-Academi Takhassosi Memeri-PROJM

بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- مدیریت پروژه

عنوان : بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- مدیریت پروژه
تولید کننده : آکادمی تخصصی معماری
نوع محتوی : مجموعه کتاب
مخاطبین : متخصصین، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی معماری
نحوه ارسال : پستی

قیمت: 350,000 تومان
350,000 تومان
بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- مدیریت پروژه