بسته آموزشی ویژه ارشد معماری- گرایش انرژي و تكنولوژي

مدل: Books-Academi Takhassosi Memari- -en

بسته آموزشی ویژه ارشد معماری- گرایش انرژي و تكنولوژي

عنوان : بسته آموزشی ویژه ارشد معماری- گرایش انرژي و تكنولوژي
تولید کننده: آکادمی تخصصی معماری
نوع محتوی: مجموعه کتاب
مخاطبین: متخصصین، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی معماری
نحوه ارسال: پستی

قیمت: 350,000 تومان
350,000 تومان
بسته آموزشی ویژه ارشد معماری- گرایش انرژي و تكنولوژي