بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- معماری

مدل: Books-Academi Takhassosi Memari-Memari

بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- معماری

عنوان : بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- معماری
تولید کننده: آکادمی تخصصی معماری
نوع محتوی : مجموعه کتاب
مخاطبین : متخصصین، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته مهندسی معماری
نحوه ارسال : پستی

قیمت: 450,000 تومان
450,000 تومان
بسته آموزشی ویژه کارشناسی ارشد معماری- معماری