دستنامه مهندسی زلزله4: مباحث آیین نامه ای مبانی مهندسی زلزله

مدل: book-fadak13

دستنامه مهندسی زلزله4: مباحث آیین نامه ای مبانی مهندسی زلزله

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

ناشر: فدک ایساتیس

مولف: محمدرضا تابش پور

قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
دستنامه مهندسی زلزله4: مباحث آیین نامه ای مبانی مهندسی زلزله