معماری بایونیک: طراحی طبیعت

مدل: Baunique-Nature Design

معماری بایونیک: طراحی طبیعت

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ناشر : قارونی اصفهانی(فاطمه)
نویسنده : فاطمه قارونی اصفهانی
تعداد صفحه : 180
سال انتشار : 1394
نوبت چاپ : 1
تاریخ ثبت : 1394-06-11

قیمت: 20,000 تومان
16,000 تومان
معماری بایونیک: طراحی طبیعت