پیغام خطا

Notice: Object of class stdClass could not be converted to int در in_array_r() (خط 520 از /home/civilcom/domains/civil808.com/public_html/sites/all/modules/808/custom808/custom808.module).

مجموعه سوالات تألیفی نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا)

مدل: Book- Padideh- Azmoon Nezam

مجموعه سوالات تألیفی نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا)

نشر: کتاب پدیده، سری نگاه برتر مهندسی
ترجمه و تالیف: منصوره اسماعیل نژاد سیه منصوری، (کارشناس ارشد مهندسی عمران-گرایش زلزله)
نحوه ارسال: پستی

قیمت: 35,000 تومان
35,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سایر
کمک آموزشی
مجموعه سوالات تألیفی نظام مهندسی عمران (نظارت و اجرا)