طبقه بندی خاک، Soil Classification

طبقه بندی خاک، Soil Classification

طبقه بندی خاک، Soil Classification

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های خاک‌ها بازه‌ی اندازه‌ی دانه‌های آنها است. اندازه‌ی دانه‌های خاک می‌تواند از قطر ۲۰ سانتی‌متر جهت تخته‌سنگ‌ها تا کم‌تر از ۰٫۱ میکرومتر جهت دانه‌های رسی تغییر کند. به این دلیل که بازه‌ی اندازه دانه‌های مختلف و ویژگی‌های مربوطه در خاک‌ها بسیار وسیع است، چند آزمایش مختلف جهت ارزیابی خصوصیات خاک‌ها و ارائه‌ی یک طبقه‌بندی مهندسی جهت آنها پیشنهاد شده است. هدف از این آزمایش‌ها تعیین دامنه‌ی اندازه‌ی دانه‌ها و ارزیابی اندرکنش دانه‌های خاک با آب است. این اطلاعات در سیستم‌های طبقه‌بندی خاک ترکیب شده و در توصیف پارامترهای مهندسی انواع مختلف خاک به مهندسین کمک می‌کنند.

سیستم USCS عمدتا جهت اهداف مهندسی ژئوتکنیک و سیستم AASHTO جهت اهداف مهندسی حمل و نقل و ارزیابی کیفیت خاک جهت ساخت اساس و زیرسازی جاده مورد استفاده قرار می‌گیرند.

طبقه بندی خاک، Soil Classification

 جهت مستندسازی تمام آزمایشات مورد نیاز جهت توصیف و طبقه‌بندی خاک‌ها تعدادی از استانداردهای مربوط به ASTM که شامل موارد زیر است، مورد استفاده قرار می‌گیرند:

  • D421، استاندارد اجرایی جهت آماده‌سازی خشک نمونه‌های خاک جهت تحلیل اندازه‌ی دانه‌های و تعیین ویژگی‌های خاک
  • D422، روش آزمایش استاندارد جهت تحلیل اندازه‌ی دانه‌های خاک‌ها
  • D427، روش آزمایش جهت تعیین ضرایب انقباض خاک‌ها از طریق جیوه
  • D1140، روش آزمایش استاندارد جهت تعیین میزان مصالح در خاک‌های ریزتر از الک نمره‌ی ۲۰۰ (۷۵ میکرومتر)
  • D2217، استاندارد اجرایی جهت آماده‌سازی مرطوب نمونه‌های خاک جهت تحلیل اندازه‌ها و تعیین ثابت‌های خاک
  • D2487، طبقه‌بندی استاندارد خاک‌ها جهت اهداف مهندسی (سیستم طبقه‌بندی خاک متحد)
  • D3282، استاندارد اجرایی جهت طبقه‌بندی خاک‌ها و مخلوط‌های خاکی جهت اهداف ساخت بزرگراه‌ها
  • D4318، روش آزمایش استاندارد جهت تعیین حد روانی، حد خمیری و شاخص خمیری
  • D4427، طبقه‌بندی استاندارد نمونه‌های خاک نباتی از طریق آزمایش‌های آزمایشگاهی
  • D5519، روش آزمایش استاندارد جهت تحلیل اندازه‌ی دانه‌ها در سنگ‌چین‌های دست‌ساخته و طبیعی

منبع: کتاب آزمایشگاه مکانیک خاک، مترجمین: علیرضا صالحین، مهندس مرتضی راضی

اخبار

محصول

کتاب آزمایشهای مکانیک خاک نوشته دکتر کامبیز بهنیا و مهندس نگین اعرابی می باشد و انتشارات نگارنده دانش آن را منتشر کرده است. این کتاب مناسب برای دانشجویان رشته عمران می باشد.
قیمت: 70,000 تومان
70,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
عمران
خاک و پی(ژئوتکنیک)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - طبقه بندی خاک، Soil Classification