بتن ریزی در هوای سرد، Cold Weather Concreting

بتن ریزی در هوای سرد، Cold Weather Concreting

بتن ریزی در هوای سرد، Cold Weather Concreting

شرایط هوایی شدید (سرما یا گرمای شدید؛ هوای طوفانی و تغییرات رطوبت) می‌­تواند به طور چشمگیری کیفیت بتن را تغییر دهد.

چنانچه هوا سرد و دمای بتن کم شود، سرعت واکنش سيمان با آب کند می‌گردد و زمان گيرش طولانی می‌شود و در نتيجه مقاومت چندانی در ساعات و روزهای اوليه حاصل نمی‌گردد. زمان قالب‌برداری طولانی خواهد شد و ممکن است در طول اين مدت به واسطه لرزش و ضربه آسيبی به بتن وارد گردد.

چنانچه در هنگام گيرش و يا پس از آن، زمانی که مقاومت بتن چندان زياد نيست يخبندان در بتن حاصل شود، بتن به واسطه انبساط ناشی از يخ زدن آب در حفرات، در اثر تنش‌های کششی حاصله، ترک می‌خورد و از بين می‌رود.

طبق تعريف جديد آيين‌نامه بتن ايران، هوای سرد درحالی حاصل می‌گردد که در سه روز متوالی  شرايط زير برقرار باشد:

  • دمای متوسط هوا در شبانه روز کمتر از ۵+ درجه سانتیگراد باشد (دمای متوسط روزانه، ميانگين حداکثر و حداقل دمای هوا در شبانه روز است و دمای حداقل و حداکثر هوا با دماسنجی که در جعبه چوبی استاندارد قرار دارد اندازه‌گيری می‌شود).
  • دمای هوا برای بيش از نصف شبانه روز از  ۱۰ درجه سانتیگراد بيشتر نباشد.

در تعريف قبلی آبا هوای سرد و قتی حاصل می‌گشت که دمای هوا در هنگام  بتن‌ريزی کمتر از  ۲ درجه سانتیگراد بوده و يا زمين کارگاه در هنگام بتن‌ريزی يخ زده باشد. بهتر است حتی الامکان از تعريف قديمی نيز استفاده شود و لازم است بدون رعايت تدابير خاص در اين شرايط از بتن‌ريزی خودداری گردد تاخساراتی به بتن وارد نيايد.

اخبار

محصول

قیمت: 18,000 تومان
18,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

مشاوران این تخصص

کاربران

اشتراک در RSS - بتن ریزی در هوای سرد، Cold Weather Concreting