تحلیل تاریخچه زمانی، Time History Analysis

تحلیل تاریخچه زمانی، Time History Analysis

تحلیل تاریخچه زمانی، Time History Analysis

 با توجه به آیین‌نامه‌های زلزله موجود, به طور کلی سه نوع تحلیل برای سازه‌ها معرفی شده است (استاتیکی، دینامیکی طیفی، دینامیکی تاریخچه زمانی) که هر کدام از این نوع تحلیل‌ها مختص به شرایط خاصی است. هنگامی که یک سازه واحد تحت این سه نوع تحلیل قرار می‌گیرد جواب‌های متفاوتی می‌دهند.

در آیین نامه ۲۸۰۰ تحلیل دینامیکی به دو روش تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی صورت می گیرد. تحلیل دینامیکی باید باتوجه به حرکت زمین انجام شود.

اثرات حرکت زمین می‌تواند به صورت طیف بازتاب طرح یا تاریخچه زمانی تغییرات شتاب مشخص می‌شود.

تحلیل دینامیکی زمانی (یا تاریخچه زمانی) برای تعیین پاسخ لحظه‌ای سازه تحت شتاب پی (شتاب نگاشت) بکار می رود. شتابنگاشت بایدتا حدامکان نمایانگر حرکت واقعی زمین در محل احداث بنا در هنگام زلزله باشد. بدین منظور باید حداقل سه شتابنگاشت با شرایطی که در آیین‌نامه ذکر شده است مورد استفاده قرار گیرد. بازتاب‌ها بر اساس حداکثر مقدار حاصل از این سه زوج شتاب‌نگاشت بدست می آید. در صورتیکه هفت زوج شتابنگاشت در نظر گرفته شود، می‌توان از متوسط بازتاب شتابنگاشت‌ها استفاده کرد. (1)

همچنین این روش از تحلیل، شامل دو روش کاملا متفاوت ارتجاعی- خطی و غیر ارتجاعی- غیر خطی است.

اخبار

محصول

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
7 پاسخ
چطور می تونم شتابنگاشت های واقعی و خاص ساختگاه مثلا مشهد را برای تحلیل تاریخچه زمانی پیدا کنم؟
روند صحیح به همراه جزییات برای دستیابی به ۷ شتابنگاشت خاص مشهد را توضیح دهید. با تشکر
عکس کاربر
4 پاسخ
نرم افزار های ترسيم نمودار لنگر-انحنا در تحليل غيرخطی کدامند؟

با چه نرم افزارهایی می توان نمودار لنگر-انحنا را جهت تحلیل غیرخطی سازه بدست آورد؟

عکس کاربر
1 پاسخ
تحلیل تاریخچه زمانی بار انفجار در sap
بار انفجار به هر گره در تراز طبقه وارد کردم ولی مشکل تحلیل تار یخچه زمانی دارم با توجه به زمان رسیدن موج انفجار به هر گره طبقه چه function این تحلیل باید انجام بشه ؟ اگر کسی میتونه کمک کنه ممنون میشم پیغام بده برای کار پایان نامه خودم.
اشتراک در RSS - تحلیل تاریخچه زمانی، Time History Analysis