آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ۲۸۰۰، ویرایش چهارم

 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ۲۸۰۰، ویرایش چهارم

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ۲۸۰۰، ویرایش چهارم

ویرایش چهارم آیین‌نامه استاندارد ۲۸۰۰ بر اساس بند ۶ تصویب‌نامه شماره 119138/ت 969 مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۶۷ هیئت دولت که تجدیدنظر در آیین‌نامه ۲۸۰۰ را هر ۵ سال یک بار بر عهده وزارت راه و شهرسازی (مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی) گذارده با توجه به تجربه‌ها و بازخوردهای اجرایی آیین‌نامه، دستاوردهای علمی در دانش مهندسی زلزله، زلزله‌شناسی و مهندسی سازه و لزوم استفاده از آخرین نتایج تحقیقات صورت گرفته در داخل کشور، از سال ۱۳۸۸ در دستور کار مرکز قرار گرفته و با ۱۰ کارگروه تخصصی و نظارت ۷۰ نفر از استادان دانشگاه و کارشناسان خبره این رشته در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی بازنگری و تدوین شده است.
تدوین این استاندارد و تلاش برای اجرای فراگیر آن می‌تواند نقش بسزایی در ضابطه­‌مند شدن ساخت و ساز در کشور و در نتیجه کاهش خسارات ناشی از زلزله داشته باشد.
عناوین کتاب آیین‌نامه ۲۸۰۰

  • کلیات
  • حرکت زمین
  • ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
  • ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای
  • ضوابط طراحی لرزه ای سازه های غیرساختمانی
  • الزامات ژئوتکنیکی
  • ضوابط ساختمان های با مصالح بنایی کلافدار

لینک دانلود آیین‌نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله ۲۸۰۰، ویرایش چهارم

اخبار

محصول

پکیج DVD تفسیر ویرایش چهارم استاندارد 2800 به همراه PDF کتاب و جزوات تکمیلی 2800 - دکتر سروقد مقدم - دکتر فاروقی
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 150,000 تومان
150,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
تفسیر آئین نامه 2800 - دکتر حسین زاده
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
کارگاه آموزشی راهنمای تعیین  ضریب نامعینی سازه مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم- دکتر حسین زاده
فروشگاه
تخفیفات دوره ای
تخفیف 40درصد
temp
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
موسسه آموزشی 808
دستنامه مهندسی زلزله4: مباحث آیین نامه ای مبانی مهندسی زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 13,000 تومان
13,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
کاربرد استاندارد 2800 ویرایش 4 در ETABS
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 20,000 تومان
20,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
علم عمران
آموزش نرم افزار
نکات جامع و سوالات طبقه بندی شده آزمون های نظام مهندسی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 2800(ویرایش 4)
قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) زیر ذره بین
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 278,000 تومان
278,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سری عمران
کمک آموزشی
بارگذاری سازه ها (نسل جدید - بر اساس ویرایش چهارم استاندارد 2800)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 98,000 تومان
98,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سازه
زلزله
بارگذاری سازه ها
سری عمران
سایر
کتاب استاندارد 2800 ایران (ویرایش چهارم)
قیمت: 100,000 تومان
100,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
نگارنده
کتاب تشریح ، تحلیل و تفسیر آیین نامه طراحی ساختمانها دربرابر زلزله استاندارد2800 - ویرایش چهارم
قیمت: 80,000 تومان
80,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
سیمای دانش
کمک آموزشی
مهندسی زلزله (مبانی و کاربرد)
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 55,000 تومان
55,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
راهنما و تفسیر آیین نامه 2800 (دو هزار و هشتصد) زلزله و مهندسی زلزله
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
سازه
زلزله
فدک ایساتیس
کمک آموزشی
فیلم آموزش آیین نامه ۲۸۰۰؛ آمادگی آزمون ورود به حرفه نظارت
قیمت: 67,500 تومان
67,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
فیلم آموزشی ضریب نامعینی در سازه بر اساس ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ و نحوه محاسبه و اعمال آن در نرم افزار ETABS برای سیستم های سازه ای مختلف
قیمت: 67,500 تومان
67,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فیلم آموزشی انتخاب شتابنگاشت بر اساس ضوابط آیین نامه ۲۸۰۰ از سایت Peer، نحوه مقیاس نمودن با کمک نرم افزار seismosignal و وارد کردن در نرم افزارهای ETABS و SAP
قیمت: 45,000 تومان
45,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
زلزله
موسسه آموزشی 808
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
فیلم آموزشی بررسی کاربردی اندرکنش خاک و سازه از منظر آیین نامه ۲۸۰۰
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
خاک و پی(ژئوتکنیک)
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
فیلم آموزشی وال پست مطابق پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ در کارگاه
قیمت: 75,000 تومان
75,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
سازه
زلزله
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
کتاب ضوابط طراحی و اجرایی والپست
قیمت: 59,000 تومان
59,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
زلزله
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
فیلم آمادگی آزمون ورود به حرفه-پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ (نظارت معماری)
قیمت: 82,500 تومان
82,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
مهندسی معماری
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی

مشاوران این تخصص

#: 6
عکس‌های arjafari2004
احمد رضا جعفری
نقش‌ها: Vip, مشاور, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 11 ماه
#: 5
عکس‌های OmidFaghih
امید فقیه
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 5 ماه
#: 4
عکس‌های abbasi
عبدالمهدی عباسی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 8 سال 8 ماه
#: 3
عکس‌های samanmansouri
سامان منصوری
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 6 سال 10 ماه
#: 2
عکس‌های nemat.khorshidi
نعمت خورشیدی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 10 ماه
#: 1
عکس‌های Jkhorashadi
جواد خراشادیزاده
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 4 سال 3 هفته

کاربران

#: 4
عکس‌های hoseinzadeh
مسعود حسین زاده اصل
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 6 ماه
#: 3
عکس‌های علی موسوی پور
سید علی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 8 ماه
#: 2
عکس‌های rasouliomid
امید رسولی
نقش‌ها: Vip, نمایندگی, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 3 ماه
#: 1
عکس‌های sajadzarei_ce
سجاد زارعی
نقش‌ها: Vip, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 3 ماه
اشتراک در RSS - آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ۲۸۰۰، ویرایش چهارم