نقشه‌ برداری، Surveying

نقشه‌ برداری، Surveying

نقشه‌ برداری، Surveying

نقشه‌برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه‌گیری و هنر ترسیم، توام نموده و به وسیله‌ی آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه عوارض آن در روی صفحه افقی نمایش می‌دهد. 

با داشتن موقعیت نقاط می‌توان شکل یک قطعه زمین را با تمام عوارض و جزییات آن مانند کوه‌ها، دره‌ها، دریاها، رودها، درختان، ساختمان، جاده‌ها و ... روی یک صفحه موسوم به نقشه تحت یک مقیاس مشخص ترسیم نمود.

همچنین، با داشتن موقعیت نقاطی که وجود خارجی ندارند مانند طرح ستون‌های یک ساختمان و مسیر هندسی یک جاده، می‌توان محل اندازه‌گیری آن‌ها را در سطح زمین تعیین نمود.

به طور کلی هر پروژه نقشه‌برداری شامل سه مرحله‌ی زیر است:

 1. جمع‌آوری داده یا برداشت
 2. پردازش داده‌ها
 3. ارائه خروجی

دسته‌بندی نقشه‌ها

دو نوع دسته بندی وجود دارد؛

 • دسته‌بندی بر اساس مقیاس؛ که خود دارای انواع نقشه‌های بزرگ مقیاس، نقشه‌های متوسط مقیاس، نقشه‌های کوچک مقیاس، نقشه‌های خیلی کوچک مقیاس است.
 • دسته‌بندی بر اساس محتوا؛  که دارای انواع زیر است:

نقشه‌های عمومی، به آن دسته از نقشه‌ها اطلاق می‌شود که هر یک از عوارض، اهمیت واقعی خود را در مجموعه اطلاعات موجود در نقشه، حفظ نموده و هیچ طبقه‌ای از عوارض منحصرا مورد تاکید قرار نگیرد. نقشه‌های توپوگرافی، نقشه‌های پلانو گرافیک، نقشه‌ی قاره‌ها و یا کشور‌ها، نقشه جهانی با موضوعات عمومی، نقشه‌های موضوعی نمونه‌هایی از نقشه‌های عمومی هستند.

نقشه‌های موضوعی؛ در این نوع نقشه‌ها بر روی بعضی از عوارض بیشتر از سایر اطلاعات موجود در نقشه تاکید شده و مورد توجه قرار می‌گیرند. نقشه‌های ناوبری هوایی و دریایی، نقشه‌های کاربری زمین، نقشه راه‌ها، نقشه‌های هیدروگرافی، نقشه‌های پوشش گیاهی، نقشه‌های جهانگردی و توریستی نمونه‌هایی از نقشه‌های موضوعی هستند.

نقشه‌های ثبت املاک یا کاداستر، که شامل اطلاعاتی درباره وضع زمین‌های شهری از نقطه نظر هندسی، نظیر اندازه و ابعاد می‌باشد و شناسنامه‌ای برای هر منطقه به حساب می‌آید. از این نوع نقشه‌ها برای اجرای کارهای مالیاتی و ثبت مالکیت‌ها استفاده می‌شود.

نقشه‌های آماری، در این نوع نقشه‌ها اطلاعات مختلف آماری با توزیع مکانی نمایش داده می‌شود.

 شاخه‌های نقشه برداری

 • ژئودزی
 • مسطحاتی یا پلانی متری
 • نقشه‌برداری مسیر
 • نقشه‌برداری زیر زمینی
 • نقشه‌برداری ثبتی ( کاداستر)
 • نقشه‌برداری ساختمانی
 • نقشه‌برداری هوایی ( فتو گرامتری)
 • کارتو گرافی

منبع: اصول مبانی نقشه برداری- مولفین: امیر یزدیان، وحید رضاعلی

اخبار

محصول

کتاب LAND 2007,2008 Civil design Land xml Reporting 7
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
راه و ترابری
راه آهن
نقشه برداری
فرهمند
آموزش نرم افزار
نقشه برداري (شناخت كلي -I ) ذوالفقاري
قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
عمران
شرح و درس آزمون های نظام مهندسی نقشه برداری
قیمت: 190,000 تومان
190,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
اصول و مبانی نقشه برداری و تکنیک های پیشرفته آن
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 192,000 تومان
192,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
نوآور
آموزش نرم افزار
کمک آموزشی
عملیات نقشه برداری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 120,000 تومان
120,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی
حل تشریحی مسایل دروس نقشه برداری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 97,000 تومان
97,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی
آمادگی برای آزمون های نظام مهندسی ؛ نقشه برداری
فروشگاه
تخفیف 20 درصد
قیمت: 125,000 تومان
125,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
نقشه برداری
پارسیا
کمک آموزشی
کتاب سوالات چهار‌گزینه‌ای و نکات جامع فتوگرامتری
قیمت: 236,000 تومان
236,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
نقشه برداری
نوآور
کتاب مجموعه کامل نکات طبقه‌بندی شده ژئوماتیک
قیمت: 146,000 تومان
146,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
نقشه برداری
نوآور
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب شرح و درس آزمون‌های نظام‌مهندسی نقشه‌برداری
قیمت: 21,000 تومان
21,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
کتاب های قابل ارسال سریع
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
نقشه برداری
کتاب مرجع کامل کنکور فتوگرامتری
قیمت: 185,000 تومان
185,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
کارشناسی ارشد
دکتری
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی
کتاب سوالات چهارگزینه‌ای و نکات جامع نقشه‌برداری
قیمت: 128,000 تومان
128,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
کارشناسی ارشد
مهندسی حرفه ای
نقشه برداری
نوآور
کتاب تهیه و تحلیل نقشه‌های مهندسی در civil۳D
قیمت: 207,000 تومان
207,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
مهندسی حرفه ای
راه و ترابری
نقشه برداری
نوآور
دانشگاهی (رفرنس)
کمک آموزشی
کتاب تشریح کامل سوالات کنکور سراسری کارشناسی ارشد نقشه‌برداری
قیمت: 246,000 تومان
246,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
کارشناسی ارشد
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی
 کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
قیمت: 146,000 تومان
146,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
نوآور
آموزش نرم افزار
کلیدواژه آزمون نظام مهندسی نقشه‌ برداری
قیمت: 79,000 تومان
79,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
نقشه برداری
نوآور
کتاب نقشه‌برداری کاربردی
قیمت: 109,000 تومان
109,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
نقشه برداری
نوآور
کتاب مرجع کامل کنکور نقشه‌برداری
قیمت: 128,000 تومان
128,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
معماری
کارشناسی ارشد
دکتری
مهندسی حرفه ای
نقشه برداری
نوآور
نقشه برداری مهندسی
قیمت: 85,000 تومان
85,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
کتاب آمادگی برای آزمون‌های نظام مهندسی نقشه‌برداری
قیمت: 227,000 تومان
227,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
ورود به حرفه (نظام مهندسی)
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب اصول سیستم‌های مختصات در نقشه‌برداری
قیمت: 79,000 تومان
79,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
نوآور
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
نقشه برداری 1. شناخت کلی
قیمت: 26,000 تومان
26,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
امیر کبیر
دانشگاهی (رفرنس)
آموزش کاربردی نرم افزار SDR map 8.02
قیمت: 6,500 تومان
6,500 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
فدک ایساتیس
آموزش نرم افزار
کتاب تشریح کامل سوالات طبقه‌بندی شده کنکور کاردانی نقشه برداری
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
نا موجود
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
نوآور
کمک آموزشی
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
محاسبه حجم عملیات خاکی (گودبرداری، دپو)
قیمت: 90,000 تومان
90,000 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
نقشه برداری
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
فیلم آموزشی مساحی در ساختمان
فروشگاه
قیمت: 22,500 تومان
22,500 تومان
کاتالوگ: 
فیلم های آموزشی
عمران
معماری
موسسه آموزشی 808
کمک آموزشی
متر لیزری دو کاره ۳۰ متری
قیمت: 590,000 تومان
590,000 تومان
کاتالوگ: 
ابزارهای مهندسی
عمران
سازه
نقشه برداری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 30,000 تومان
30,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
فرهمند
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 25,000 تومان
25,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
فرهمند
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
قیمت: 38,000 تومان
38,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)
کتاب نقشه برداری مهندسی (ویرایش سوم)
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
کاتالوگ: 
کتاب
عمران
نقشه برداری
سایر
دانشگاهی (رفرنس)
غیر قابل دانلود (برای فیلم های آموزشی و سایر)

آگهی استخدام

استخدام نقشه بردار

حداقل ۱۰ سال سابقه کار

پرسش و پاسخ

عکس کاربر
2 پاسخ
کد گزاری جدول کوچه
سلام قبلا شهرداری کدگزاری جدول کوچه را اشتباهی اعمال کرده وبعد از 14 سال اومده ومی خواهد جدول اشتباهی را کد گزاری جدید کنه درین صورت تنها خانه ی ضرر دیده خونه ماست که از فاصله جدول جوی کوچه با حیاط خونه ما 30 سانتی متر است من باید چه دلیلی بیاورم وچه کار کنم ومانعش بشوم ویا کجا وچه بگم؟
عکس کاربر
1 پاسخ
نحوه محاسبه حجم مورد نیاز مخلوط برای فاصله معین
باسلام خدمت دوستان عذر خواهی میکنم بنده کاراموز هستم در یکی از شرکت های راهسازی میخواستم اگه ممکن باشه یکی راهنماییم کنه برای مثال در متراژ۱۰۰متر در عرض ۴۵ متر اگر بخواهیم ۱۵ سانت لایه بریزیم چگونه محاسبه کنیم که چند کمپرسی مخلوط نیاز داریم و اینکه برای تثبیت همین اندازه از خاک حدودا ۴۰ تن آهک نیاز هست این ۴۰ تن چطور محاسبه میشه ممنون میشم اگه کسی راهنماییم کنه
عکس کاربر
2 پاسخ
پیشنهاد و کمک برای داشتن آینده شغلی خوب در مهندسی ساختمان به یک دانشجو
با سلام خدمت دوستان من ترم اول کارشناسی عمران هستم و گرایشم به مهندسی ساختمان هست. میخام از همین الان شروع کنم تا آینده شغلی خوبی داشته باشم از شما دوستان درخواست دارم تا من رو در روش هایی درس خوندن موثر ، برنامه های لازم و کاربردی ، مهارت های لازم و کاربردی ، سایت ها و ارگان های مربوطه ، مقالات و اطلاعات پایه و مورد نیاز و هر چیزی که بنظرتون برای من مفید و به درد بخور هست رو ممنون میشم مشوره بدید. خیلی ممنون.
عکس کاربر
3 پاسخ
سه بعدی کردن تونل در نرم افزار Flac3d
باسلام و خسته نباشید. بنده نقشه بردار هستم. میخواستم جویا شوم چگونه یک تونل چند مسیری را میتوان با استفاده از دیتاهای خام سه بعدی نموده و حجم انرا محاسبه نمود؟ ایا سایت فیلم اموزشی در این باره را نیز دارد؟ ممنون از راهنمایی شما. خوشبازان
عکس کاربر
3 پاسخ
کارآموزی کجا بریم بهتره ؟؟
سلام به مهندسین متخصص .من دانشجوی رشته عمران کارشناسی هستم و حدود ۷۰ واحد پاس کردم.اتو کد و اکسل بلدم ونرم افزار sapرو خیلی کم تازه دارم یاد میگیرم به نظر شما برای کار آموزی کجا برم بهتره به کدوم ارگان دولتی برم بهتره یا برم دفتر های مهندسی کدوم بهتره ممنون میشم از راهنماییتون و تشکر بابت سایت خودتون.
عکس کاربر
1 پاسخ
سطح اشغال زمین 3 نبش
با عرض سلام و خسته نباشید اگه جای درستی برای پرسیدن این سوال نیست عذرخواهی من رو بپذیرید در یک زمین 200 متری (10 در 20) سه نبش (یک گذر 10 متری و دو گذر 4 متری) که قراره مجوز ساخت 5 طبقه و پارکینگ بگیره، آیا علاوه بر 60 درصد سطح اشغال معمول، 2 متر پیشروی به داخل حیاط امکانپذیره (سطح اشغال 70 درصد)؟ و اینکه روی گذرهای 4 متری که محل عبور نیست میتوان بالکن ساخت؟ اگه میشه با چه مساحتی؟ ممنون از پاسخگویی کارشناسان گرامی
عکس کاربر
0 پاسخ
رسم توپوگرافی
سلام. ممنون میشم اگر کسی با تهیه پروفیل عرضی دامنه ( مقطع توپوگرافی) از گوگل ارث آشنایی داشت راهنماییم کنه.
عکس کاربر
1 پاسخ
رسم توپوگرافی
سلام. ممنون میشم اگر کسی با تهیه پروفیل عرضی دامنه ( مقطع توپوگرافی) از گوگل ارث آشنایی داشت راهنماییم کنه.
عکس کاربر
1 پاسخ
حداقل ارتفاع سقف از کف؟
سلام خسته نباشید ببخشید ارتفاع سقف از کف تا سقف ۲/۴۰ باشه خوبه؟؟
عکس کاربر
0 پاسخ
راهنمایی درخصوص کسب درامد
سلام.من دانشجوی ترم 7 عمران هستم.و شدیدا نیازدارم که درآمدشخصی داشته باشم اتوکد واکسل و ورد و طراحی فاز1 پلان معماری هم تا حدودی آشنا هستم.چه توصیه ای دارید که بتونم کارپیداکنم چه مهارتهایی یادبگیرم که درکمترین زمان بشه حداقل درامدی داشته باشم مثلا درکمتر از 3 ماه اینکه درسم داره تمام میشه وصفرهستم و شدیدا نیاز ب درامددارم منو ترسونده واسترس بدی بهم واردکرده گیجم ونمیدونم چکارکنم ازکجا شروع کنم حتی شده ماهی1تومنم دربیارم خوبه برای شروع

مشاوران این تخصص

#: 2
عکس‌های hfarahani48
حسن فراهانی
نقش‌ها: Vip, مشاور, همکاران
عضو به مدت: 9 سال 12 ماه
#: 1
عکس‌های amin_mesbah
امین مصباح
نقش‌ها: مشاور, همکاران
عضو به مدت: 5 سال 9 ماه

کاربران

#: 2
عکس‌های hamid
حمید جهانگیریان
نقش‌ها: Vip
عضو به مدت: 9 سال 11 ماه
#: 1
عکس‌های hamedcivil1990
حامد کارگر
نقش‌ها: Vip
عضو به مدت: 8 سال 4 ماه
اشتراک در RSS - نقشه‌ برداری، Surveying