مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب

کارت محتوای رشته

با توجه به نقش حیاتی آب در جوامع بشری و خصوصاً در کشوری نظیر ایران که از جمله مناطق خشک محسوب می شود، صنعت آب در ایران را باید در زمره صنایع مادر به حساب آورد.

دورۀ کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب به منظور تربیت متخصصانی تدوین شده است که بتوانند در زمینه‌های شناخت منابع آب و کنترل و بهسازی کیفیت منابع آب، نیازهای آبی،ذخیره، کنترل و انتقال، انحراف و توزیع آب اطلاعات لازم رابه دست آورند و در مراحل مختلف طراحی، نظارت و مدیریت پروژه‌های آب کار کنند.

این دوره کارشناسی ارشد خود شامل سه گرایش اصلی هیدرولیک، هیدرولوژی و مدیریت و برنامه­ ریزی منابع آب است که دارای واحدهای اجباری مشترک بوده و در دروس اختیاری، دانشجو می ­تواند در یکی از این سه گرایش اصلی واحدها را بگذراند و تخصص پیدا کند.

لازم به ذکر است که این دوره کارشناسی ارشد، تنها مخصوص رشته مهندسی عمران نبوده و از میان مهندسین مکانیک(حرارت و سیالات) و کشاورزی(آبیاری) نیز دانشجو می­ پذیرد.

تحصیل کرده‌های این رشته

#: 17
احمدرضا هدایتی
عضو به مدت: 3 سال 2 هفته
#: 16
میثم راهداری
عضو به مدت: 2 سال 5 ماه
#: 15
سمیرا اسماعیل نیا
عضو به مدت: 3 ماه 3 هفته
#: 13
احمد رشیدزاده دوان
عضو به مدت: 4 سال 5 ماه
#: 11
فاطمه امیری
عضو به مدت: 3 سال 5 ماه
#: 10
عکس‌های esm.hesari
اسماعیل حصاری
عضو به مدت: 2 سال 5 ماه
#: 8
سید مهدی ضیاییان کاظم زاده
عضو به مدت: 2 سال 10 ماه
#: 6
موسی رحیمی
عضو به مدت: 2 سال 3 ماه
#: 5
سیدعلی اکبر خلیلی
عضو به مدت: 2 سال 4 ماه
اشتراک در RSS - مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت منابع آب