11291
13:15

استفاده از فرآیند جوشکاری با کیفیت بالای TIG برای جوش پاس ریشه دو ورق پخ خورده با ریشه باز از طرف welding tips and tricks

استفاده از فرآیند جوشکاری با کیفیت بالای TIG برای جوش پاس ریشه دو ورق پخ خورده با ریشه باز از طرف welding tips and tricks

TIG Welding Tips for Open Butt Roots from welding tips and tricks

مطالب مرتبط:

دوره آنلاين آموزش جوشکاری تا بازرسی جوش؛ ویژه مهندسین، بازرسین و سازندگان

پکیج استثنایی 808