شرکت سازه یار، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

1:00:00

شرکت سازه یار، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

شرکت سازه یار، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم، این شرکت تولید کننده بلوک ساخته شده از پوکه های طبیعی تبریز برای دیوار های بار و غیر بار بر در ابعاد و اندازه های مختلف و با کیفیت های مختلف (دستی، نمیه اتومات و تمام اتوماتیک) تولید می نماید.

پکیج استثنایی 808