شرکت افزون بتن کیمیا، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

1:00:00

شرکت افزون بتن کیمیا، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم

شرکت افزون بتن کیمیا، بازدید از نمایشگاه بین المللی صنعتی سازی و فناوری های نوین نوبت دوم ، شرکت افزون بتن کیمیا فعال در تولید تخصصی انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان، ازقبيل گروت روان کننده عايق اب بند، ژل ميکروسيليس زودگير بتن ضديخ چسب بتن چسب کاشي ترميم کننده بتن وغیره در قالب بیش از 60 نوع محصول مختلف را دارد.آدرس این شرکت در لینک زیر موجود است:

http://www.afzoonbeton.com/

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه