چگونه خلاقیت خود را به عنوان یک مهندس افزایش دهیم؟

43:01

چگونه خلاقیت خود را به عنوان یک مهندس افزایش دهیم؟

 

در این فیلم آنتونی فاسانو با استو والش مشاور، مدرس و نویسنده در مورد اینکه "چگونه خلاقیت خود را به عنوان یک مهندس افزایش دهیم؟" صحبت می کند.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

شامل این فیلم