آنالیز بارهای مختلف در سازه ها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

07:50

آنالیز بارهای مختلف در سازه ها (ترجمه و زیرنویس اختصاصی موسسه ۸۰۸)

در این فیلم می خواهیم نگاه خود را به ساختمان ها معطوف کنیم و بارهای مختلف را در آن تحلیل کنیم. بنابراین لازم است که تیرها و ستون ها و خرپاها را با هم در نظر بگیریم. برای دنبال کردن این موضوع شما را به مشاهده این فیلم دعوت می کنیم.

 منبع
این فیلم به طور اختصاصی توسط تیم مترجمین موسسه 808 ترجمه شده است.
اگر دوست دارید به تیم مترجمین ۸۰۸ بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...