قسمتی از مستند مصاحبه رادیو 808 با مرحوم مهندس علی اکبر معین فر (پدر مهندسی زلزله ایران) -سطح آشنایی ایشان با اینترنت و کامپیوتر و کار با اپلیکیشن

13:26

قسمتی از مستند مصاحبه رادیو 808 با مرحوم مهندس علی اکبر معین فر (پدر مهندسی زلزله ایران) -سطح آشنایی ایشان با اینترنت و کامپیوتر و کار با اپلیکیشن

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...