آدمک مقیاس در ماکت‌ های معماری (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

03:07

آدمک مقیاس در ماکت‌ های معماری (ترجمه و زیرنویس اختصاصی 808)

این ویدیو به استفاده از آدمک ها در مدلسازی معماری برای درک بهتر حضور انسان در فضا می پردازد و ساخت نمونه های ساده ای از آنها را آموزش می دهد.

این ویدیو از دوره مجازی "مدلسازی در معماری" تهیه شده در دانشگاه تکنولوژی دلفت، خدمت شما عرضه می شود.

منبع

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...