سری آموزشی، اجرایی بازسازی ساختمان های قدیمی Challenge Tommy Walsh - S01 - E15 - Rustic Kitchen - Part 03 با Tommy Walsh

21:32

سری آموزشی، اجرایی بازسازی ساختمان های قدیمی Challenge Tommy Walsh - S01 - E15 - Rustic Kitchen - Part 03 با Tommy Walsh

سری آموزشی، اجرایی بازسازی ساختمان های قدیمی  Challenge Tommy Walsh - S01 - E15 - Rustic Kitchen - Part 03 با Tommy Walsh

سری آموزشی، اجرایی بازسازی ساختمان های قدیمی با آموزش Tommy Walsh، در این سری Tommy Walsh فوت های کوزه گری رو به خود افراد یاد می دهد. تجارب ایشان در ساختمان سازی چه در ایران، چه در خارج از ایران قابل استفاده و این سری فیلم ها برایتان بسیار کاربردی می باشد. این نفر کاملاً فردی اجرایی است، Tommy Walsh مهندسی اجرایی در انگلستان با تجربه در اجرا و نه در تئوری می باشد، این سری را حتماً تماشا بفرمایید. کاری از گروه 808

پکیج استثنایی 808

در دانشنامه 808 بیشتر بخوانید ...

هر آنچه در رابطه با یک موضوع تخصصی می خواهید ( فیلم، عکس، مقاله، اخبار و ... )، فقط در یک صفحه

صفحه اصلی دانشنامه

شامل این فیلم