پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی

پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی

پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی

Salesforce Tower will be the tallest building in the San Francisco skyline

Located at 415 Mission Street, Salesforce Tower will rise over the rest of the San Francisco skyline, standing 1,070 feet tall with 64 stories. The 1.4 million square foot high-rise is scheduled to be completed in 2017 and is designed to achieve a LEED Platinum certification.

Featuring many advances in technology in construction and design, the tower will boast an impressively small ecological footprint while at the same time providing a beautiful, spacious, and efficient building for San Francisco businesses and residents.

Location:
Structural Steel:
10,000 tons
Year Completed:
2017
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی
پروژه ساختمانی بلندترین برج در ایالت سانفرانسیسکو، اسکلت فولادی