پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم

پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم

پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم

An innovative structural engineering concept allows the cubic design to “float” over a stone base while being one of the nation’s safest buildings.

The new facility includes 24 courtrooms and 32 justice chambers. Herrick was responsible for designing the temporary shoring system that supported “the cube” during construction. The building is designed to achieve LEED Platinum certification, due to such innovations as the serrated facade, which maximizes views from the interior and cuts down on up to 50% of heat generated from solar rays.

ocation:

Structural Steel:
4,100 tons
Year Completed:
2016
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم
پروژه ساختمانی برج دادگاه ایالتی لس آنجلس (اسکلت فلزی) همراه با سیستم مهاربند جانبی BRB بخش دوم