مجموعه عکس هایی از میراگرها

مجموعه عکس هایی از میراگرها

توضیحات عکس ها:

 1. سیستم میراگر برج های دوقلوی Saint Francis Shangri-La (فیلیپین)
 2. طرح مفهومی میراگر
 3. میراگرهای ویسکوز نصب شده شرکت FIP
 4. نصب جداساز ترکیبی شرکت FIP در زیر عرشه پل ها
 5. سیستم ترکیبی جداسازهای اصطکاکی به همراه  shock transmission unit  شرکت FIP ایتالیا جهت بکار گیری در پل ها
 6. تصویری از تست جداساز ترکیبی شرکت FIP
 7. نتایج تست نیرو تغییر مکان جداساز ترکیبی تحت فرکانس. 0.239 Hz
 8. پارگی در جداساز لاستیکی زیر یک سازه
 9. ماکت جداسازهای فنری شرکت GERB
 10. ماکت جداسازهای لاستیکی
 11. ماکت میراگرهای اصطکاکی دورانی دمپتک
 12. استفاده از میراگرهای اصطکاکی دورانی به صورت مهاربند تاگل برای مقاوم سازی ساختمانها-  پروژه سال ۲۰۱۷ Damptech- سئول- کره جنوبی
 13. نمونه های مختلف، از نحوه ی نصب میراگرها در سازه

منبع

مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها
مجموعه عکس هایی از میراگرها