اینفوگرافی: آماری از حوادث در صنعت ساخت و ساز

اینفوگرافی: آماری از حوادث در صنعت ساخت و ساز

ایمنی و حفاظت کار از اصول پذیرفته شده در تمام پروژه‌ها از جمله فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی است چنانچه در اغلب کارگاه‌های ساختمانی این مهم با عبارت (اول ایمنی بعد کار) تجلی می‌یابد.

این آمارگیری در ایالات متحده آمریکا و در دسامبر 2016 انجام شده است.

منبع