فولاد بتن امیرکبیر

فولاد بتن امیرکبیر

تعداد دنبال کننده: 1

طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، آموزش سوله - ساختمان طراحی و اجرا انواع سوله های سبک و سنگین بهینه سازی ساختمان و سوله

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.