فولاد بتن امیرکبیر

فولاد بتن امیرکبیر

تعداد دنبال کننده: 2

طراحی ، محاسبه ، نظارت ، اجرا ، آموزش سوله - ساختمان طراحی و اجرا انواع سوله های سبک و سنگین بهینه سازی ساختمان و سوله مدیریت پیمان

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.

با درج خدمات شرکتی کاربرانی که پروفایل شرکتی شما را دنبال میکنند میتوانند خدمات شما را در دیوار محتوا درون پروفایلشان مشاهده کنند راهنما