شیلاو خاورمیانه

شیلاو خاورمیانه

تعداد دنبال کننده: 5

شرکت شیلاو خاورمیانه (طراحی و نظارت و اجرای شمع درجا، شمع کوبی- میکروپایل، نیلینگ، حفاری و تزریق) * حوزه فعالیت شرکت::: 1) طراحی و نظارت - طراحی فونداسیون - طراحی و نظارت میکروپایل - طراحی و نظارت نیلینگ - طراحی و نظارت شمع درجا - طراحی و نظارت شمع پیش ساخته 2) اجرا - اجرای شمع درجا - اجرای میکروپایل - اجرای شمع کوبی - اجرای نیلینگ 3) آزمایش - آزمایش باربری فشاری میکروپایل - آزمایش باربری کششی میکروپایل - آزمایش باربری جانبی میکروپایل - آزمایش سلامت شمع PIT - آزمایش باربری دینامیکی شمع PDA جزئیات خدمات و سوابق شرکت در سایت قابل مشاهد می باشد: www.Shilav.ir

مشاهده وبسایت
  • نام سازمان/شرکت:
  • وبسایت:
  • زمینه کاری:
  • موقعیت:
  • آدرس:
  • شماره تماس:
  • اندازه:
  • صاحب پروفایل:

تاکنون فرصت شغلی ثبت نشده است.

تاکنون خدماتی ثبت نشده است.