مقاله تحلیلی: قابلیت‌ های نرم‌ افزار Tekla Structures

مقاله تحلیلی: قابلیت‌ های نرم‌ افزار Tekla Structures

در این مقاله قصد داریم به معرفی چند قابلیت نرم‌افزار Tekla Structures بپردازیم.

Task Manager

Task Manager یک ابزار برای پیمانکاران، کارفرماها و مدیران پروژه است. Task Manager به شما اجازه می‌دهد اطلاعات حساس به زمان را به مدل‌های سه‌بعدی تکلا اضافه کنید و برنامه را در مراحل و سطوح مختلف جزئیات در طول پروژه کنترل کنید. با استفاده از Task Manager، می‌توانید کارهای برنامه‌ریزی‌شده را ایجاد، ذخیره و مدیریت کنید و وظایف را به عضوهای مدل مربوطه پیوند دهید. بر اساس وظایف، شما می‌توانید دیدگاه‌های مدل قابل تنظیم و شبیه‌سازی چهاربعدی جامع از پیشرفت پروژه را ایجاد کنید. شما می‌توانید وظایف را در Task Manager ایجاد کنید یا وظایف را از ابزارهای مدیریت پروژه خارجی مانند Microsoft Office Project یا Primavera P6 وارد کنید. قابلیت واردکردن به شما اجازه می‌دهد تا هر برنامه‌ای که در خارج از محدوده مدل ایجاد کرده‌اید را حفظ کنید و از این طریق برنامه اطلاعات و سازمان را حفظ کنید. شما می‌توانید برنامه‌های وارد شده را با جزئیات بیشتر در Task Manager تکمیل کنید.

گردش کاری بالا با آنچه در یک پروژه معمولی قرار می‌گیرد همخوانی دارد، یک آگاهی بیشتر از فعالیت‌هایی که از اهداف و مقاصد سطح بالا پروژه حمایت می‌کنند. Task Manager فضای ذخیره‌سازی منطقی را برای این اطلاعات به شما می‌دهد و به شما کمک می‌کند تا کنترل برنامه‌ریزی‌شده‌ای را به نمایش‌های قدرتمند سه‌بعدی داشته باشید.

ادغام عضوهای بتن‌ریزی

زمانی که قطعات بتن‌ریزی که دارای نوع بتن‌ریزی پیش‌فرض بوده و در براکت قرار دارند در هم ادغام می‌شوند تا یک عضو بتن‌ریزی بزرگ‌تر را شکل دهند، به‌صورت پیش‌فرض نوع بتن‌ریزی این عضو جدید نام قطعه ای است که بیشترین حجم را در عضو بتن‌ریزی جدید دارد.

  قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

تفکیک عضوهای بتن‌ریزی به‌وسیله‌ی تفکیک بتن‌ریزی

زمانی که شما یک تفکیک بتن‌ریزی را ایجاد کرده و یک عضو بتن‌ریزی را به قطعات بتن‌ریزی کوچک‌تر تقسیم می‌کنید، قطعات بتن‌ریزی کوچک‌تر خصوصیات خود را از عضو بتن‌ریزی اصلی به ارث می‌برند.

زمانی که یک عضو بتن‌ریزی با نوع بتن‌ریزی پیش‌فرض در براکت تفکیک می‌شوند، هر عضو بتن‌ریزی جدید نیز به‌وسیله‌ی نام قطعه، یک نوع بتن‌ریزی پیش‌فرض دریافت می‌کند که نام قطعه آن همان نام قطعه بزرگ‌ترین حجم در عضو بتن‌ریزی جدید است.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

اگر نوع بتن‌ریزی عضو بتن‌ریزی اصلی را تغییر داده‌اید و نوع بتن‌ریزی دیگر در براکت نیست، مقدار اصلاح‌شده‌ی نوع بتن‌ریزی نیز برای عضوهای جدید بتن‌ریزی استفاده می‌شود.

تفکیک‌های بتن‌ریزی

از تفکیک‌های بتن‌ریزی برای جدا کردن عضوهای بتن‌ریزی به قطعات کوچک‌تر استفاده کنید.

تفکیک‌های بتن‌ریزی قابل‌رؤیت بوده و شما می‌توانید هم در نماهای بتن‌ریزی و هم در نماهای قطعه ای با آن‌ها کار کنید. تفکیک‌های بتن‌ریزی بسته به تنظیمات نمایش قطعه به‌صورت یک صفحه‌ی نازک یا خط نشان داده‌شده است.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 تذکر: تفکیک‌های بتن‌ریزی از قطعه پیروی نمی کنند. اگر شما قطعه را جابجا کنید، تفکیک بتن‌ریزی در مکان اصلی خود باقی می‌ماند.

اگر یک تفکیک بتن‌ریزی یک قطعه را به‌صورت کامل به دو قسمت تقسیم نکند، تفکیک بتن‌ریزی به‌صورت پیش‌فرض به‌صورت قرمز نشان داده می‌شود و به این معنی است که نامعتبر بوده و نیاز است که دوباره مدل‌سازی شود.

ایجاد دسته‌های مکانی در Organizer

شما می‌توانید دسته‌بندی‌های مکانی را با تعیین کادرهای مرزی برای دسته‌بندی‌ها ایجاد کنید. این قابلیت به شما اجازه می‌دهد که مدل عضوها را به بخش‌ها و طبقات تنظیم کنید. عضوها به‌صورت خودکار بر اساس مکان‌ها و مرزهای تعریف‌شده به دسته‌بندی‌ها تقسیم می‌شوند. اگر یک قطعه در داخل یا در محدوده یک کادر مرزی نباشد، در یک چارچوب دسته‌بندی نشده قرار داده خواهد شد که به‌صورت خودکار ایجاد شده است. 

برای ایجاد دسته‌بندی‌های مکان مراحل زیر را طی کنید.

 • مسیر Tools -> Organizer را طی کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 •  Building را در دسته‌بندی درختی انتخاب کنید.
 •  کلیک راست کنید و گزینه Define boundary boxes for location را انتخاب کنید.
 • در سربرگ Building، کادر مرز ساختمان را تعریف کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

الف) اگر چندین شبکه در مدل باشد، یک شبکه برای این سازه انتخاب کنید.

انتخاب شبکه تنها در صورتی امکان‌پذیر است که شبکه‌های متعددی وجود داشته باشد و شبکه انتخابی مختصات x، y و z را از ریشه‌های شبکه و چرخش شبکه‌ها در مقایسه با مختصات مدل اصلی را نشان می‌دهد.

ب) در صورت نیاز، نام پیش‌فرض را تغییر دهید. 

ج) مختصات x، y و z کادر مرزی ساختمان را با انتخاب مختصات مرزی از لیست، یا با واردکردن مختصات مناسب در کادرهای مختصات مرزی را تعریف کنید.

د) برای مشاهده کادر مرزی در مدل، روی نماد سمت چپ سازه  کلیک کنید. 

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

ه) روی مدل کلیک راست کنید و  Update Window را انتخاب کنید تا کادر مرزی را از نمایش مدل حذف کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • در سربرگ Sections، کادرهای مرزی را برای برش‌ها (Section) تعریف کنید.

 الف)‌ برای ایجاد یک یا چند برش بر روی گزینه  کلیک کنید. 

ب) در صورت نیاز، نام‌های پیش‌فرض بخش‌ها را تغییر دهید. 

ج) مختصات x، y و z کادر مرزی بخش را با انتخاب مختصات مرزی از لیست، یا با واردکردن مختصات مناسب در کادرهای مختصات مرزی تعریف کنید.

اطمینان حاصل کنید که برش‌ها همپوشانی نداشته و درون کادر مرز ساختمان قرار گیرند. اگر کادرهای مرزی همپوشانی داشته باشند علامت تعجب قرمز در مقابل مختصات نشان داده می‌شود. زمانی که تعاریف همپوشانی ندارند می‌توانید آن‌ها را ذخیره کنید. 

د) بر روی آیکون در مقابل برش کلیک کنید تا کادر مرزی موجود در مدل را مشاهده کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

ه) روی مدل کلیک راست کنید و  Update Window را انتخاب کنید تا کادر مرزی را از نمایش مدل حذف کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • در سربرگ Floors، کادرهای مرز را برای طبقات تعریف کنید. 

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

سربرگ Floors مختص ساختمان است. بخش‌هایی را که در سیستم طبقه اعمال کرده‌اید، در یک کادر در بالا سمت راست نشان داده می‌شود. اگر برش را تعریف نکرده‌اید، ساختمان در کادر نشان داده‌شده است.

الف) گزینه Add a new floor system را انتخاب کنید. می‌توانید سیستم‌های طبقه موردنیاز خود را به هر مقدار که می‌خواهید اضافه کنید. 

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

ب) در صورت نیاز، یک نام برای سیستم طبقه وارد کنید.

ج) یکی از موارد زیر را انجام دهید:

برای اضافه کردن طبقه به سیستم روی گزینه  کلیک کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

بر روی Create floors based on grid کلیک کنید تا طبقات به‌صورت خودکار بر اساس خطوط شبکه ایجاد شوند.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

د) در صورت نیاز، نام پیش‌فرض‌های طبقه را تغییر دهید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 ه) با انتخاب مختصات مرزی از لیست و یا با واردکردن مختصات مناسب در کادر مختصات مرز، مختصات z را برای طبقات تعریف کنید. 

و) یک سازه یا یک برش را به کادر Floor system applied in بکشید تا از طبقات ایجاد شده در ساختمان و یا برش استفاده کنید.

کادر Floor system applied in محلی که سیستم طبقه در آنجا استفاده‌شده است را نشان می‌دهد. سیستم‌های طبقات را می‌توان در سازه‌ها و بخش‌های مختلف استفاده کرد. اگر سیستم طبقه در بعضی از سازه‌های دیگر مورداستفاده قرار گیرد و شما می‌خواهید سیستم طبقه را از آن سازه دیگر حذف کنید، باید تعریف‌های کادر مرزی آن سازه را بازکنید و اصلاحات را در آنجا ایجاد کنید. 

ز) سیستم طبقات را در صورت نیاز با کشیدن یا برداشتن برش‌ها از کادر Floor system applied in تغییر و اصلاح کنید.

ح) روی آیکون جلوی طبقه کلیک کنید تا کادر مرزی در مدل مشاهده شود. 

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 ط) روی مدل کلیک راست کنید و  Update Window را انتخاب کنید تا کادر مرزی را از نمایش مدل حذف کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • در سربرگ Settings، نحوه قرار دادن عضوها در دسته‌ها را مشخص کنید. 

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

Organizer گزینه‌های انتخاب‌شده را به ترتیبی که در قسمت سربرگ Settings از بالا به پایین نمایش داده‌شده‌اند را بررسی می‌کند.

عضوهایی که نمی‌توانند در دسته‌بندی‌ها بر اساس پیش‌فرض قرار گیرند و تنظیمات اختیاری انتخاب‌شده که در یک چارچوب دسته‌بندی نشده قرار می‌گیرند به‌صورت خودکار در سطح مربوطه ایجاد می‌شود. می‌توانید مختصات مرزی را تغییر دهید یا به‌صورت دستی عضوها را به مکان درست انتقال دهید.

 • روی گزینه Save و سپس Close کلیک کنید.
 • بر روی یک دسته در پروژه کلیک راست کنید و the category Synchronize را انتخاب کنید تا محتوای دسته مدل را به‌روز کنید. 

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

همچنین می‌توانید بر روی گزینه   کلیک کنید تا Organizer را همگام‌سازی کنید. هنگامی‌که دسته‌بندی‌ها را ایجاد کردید، آیکون‌هایی در جلوی دسته‌بندی‌ها نشان داده می‌شوند که به رنگ آبی در نمودار درختی دسته‌بندی می‌باشند.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 ایجاد یک سناریو در Task Manager

شما می‌توانید سناریوهای مختلف وظیفه مانند برنامه‌های طراحی، ساخت و نصب را ایجاد کرده تا در طراحی پروژه به شما کمک کنند. همچنین شما می‌توانید سناریوهای هفتگی مجزا را برای بررسی راحت پروژه ایجاد کنید.

برای ایجاد یک سناریو مراحل زیر را انجام دهید:

 1. بر روی گزینه  کلیک کنید.
 2. بر روی گزینه Add کلیک کنید.Task Manager سناریو جدید را Scenario نامیده و یک عدد در حال اجرا را به این نام اضافه می‌کند، مثلاً Scenario1. شما می‌توانید این نام را تغییر دهید.
 3. روی گزینه Open کلیک کرده تا وظایف را به سناریو جدید اضافه کنید.
 4. بر روی گزینه  کلیک کنید تا یک وظیفه را ایجاد کنید.
 5. در صورت نیاز، وظایف را از دیگر سناریو کپی کنید.

الف) یک سناریو از لیست سناریوها انتخاب کرده و بر روی گزینه Open کلیک کنید.

ب) وظایفی را که می‌خواهید کپی کنید را انتخاب کنید.

زیر وظایف نیز در زمان انتخاب وظایف کپی می‌شوند.

ج) کلیک راست کرده و Copy یا Copy Without Objects را انتخاب کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

ه) به سناریو جدید برگردید، یک محل جدید برای وظایف انتخاب‌شده در لیست وظیفه انتخاب کنید، کلیک راست کرده و گزینه Paste را انتخاب کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

زمانی که یک محل را انتخاب می‌کنید، وظایف کپی شده در سطح یکسانی با وظیفه انتخاب‌شده قرار می‌گیرند. اگر هیچ جایی را انتخاب نکنید، وظایف انتخاب‌شده بعد از همه وظایف موجود قرار می‌گیرند.

تذکر: برای حذف یک سناریو، روی یک سناریو در لیست سناریوها کلیک راست کرده و بر روی گزینه Delete کلیک کنید.

  قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

بارگیری قطعات (Lotting)

با بارگیری قطعات شما می توانید قطعات را برای انتقال به محل ساخت گروه بندی کنید. بارگیری قطعات به این معنی است که شما قطعه های خاص مدل را با توجه به تعداد واحدهایی که می تواند به‌وسیله‌ی یک ماشین حمل‌ونقل انتقال یابد، ارزیابی کنید. برای مثال، شما می توانید محاسبه کنید که چه تعداد کامیون بتن برای بتن ریزی دال ها یا پی یک قسمت خاص از مدل نیاز است. با این اطلاعات تعیین نیازمندی ها و ایجاد یک‌زمان بندی ساخت آسان‌تر است. زمانی که شما از دستور Lotting استفاده می‌کنید، باید به ظرفیت حمل بار وسیله نقلیه توجه داشته باشید، چراکه وزن قطعات نمی توانند از حداکثر ظرفیت بارگیری بیشتر باشند. شما می توانید اندازه بار کامیون را بر اساس وزن مواد و کمیت مدل محاسبه کنید. برای اغلب قطعه های مدل، وزن بر اساس اندازه، طول و ماده تشکیل‌دهنده‌ی قطعه تعیین می شود.

 تذکر: برای مشاهده خصوصیات یک قطعه، روی قطعه کلیک راست کرده و سپس گزینه Inquire -> Part یا Properties را انتخاب کنید.

 می توانید از  ابزار Sequencer (توالی سنج) در تقسیم بندی کردن استفاده کنید. برای مثال، می توانید هر قطعه مدل را در یک کامیون بر اساس ترتیب نصب قطعه در محل ساخت بارگیری کنید. فرآیند پایه  بخش کردن برای قطعات فولادی و بتنی مشابه هستند؛ اما اگر شما در حال استفاده از بتن درجا ریخته‌ شده هستید به یاد داشته باشید که بتن در کانتینرهای حجمی انتقال پیدا می‌کند. در این حالت، شما باید ظرفیت وزنی وسیله نقلیه حمل‌کننده‌ی بتن را قبل از تعریف تعداد بخش ها محاسبه کنید.

بصری سازی وضعیت پروژه (Project Status Visualization)

از ابزار Project Status Visualization برای بررسی عضوهای مدل‌سازی در یک بازه زمانی خاص استفاده می شود. برای مثال از این ابزار برای موارد زیر استفاده می گردد:

 1. نمایش زمان بندی ساخت برای گروه هایی از قطعات با استفاده از رنگ‌های متفاوت.
 2. شناسایی قطعاتی که ساخت آن‌ها در طول یک دوره خاص زمان‌بندی‌شده است. 

قبل از اینکه شما بتوانید وضعیت پروژه را بصری سازی کنید، نیاز است که برخی تنظیمات رنگ و شفافیت را تعریف کنید که این تنظیمات شامل گروه هایی از قطعات است که بر اساس قوانین مبتنی بر تاریخ هستند.

همچنین می توانید با استفاده از Task Manager وظایفی برای قطعات تعریف کنید. بصری سازی وضعیت پروژه می تواند بر اساس وظایف باشد.

ایجاد یک بصری سازی

برای ایجاد بصری سازی وضعیت پروژه به‌صورت زیر عمل کنید:

 • مسیر زیر را طی کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 تا کادر محاوره ای Project Status Visualization باز شود.

 • در کادر Project Status Visualization تنظیمات بصری سازی را اصلاح کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

الف) در لیست Object Representation، یکی از تنظیمات از پیش تعریف‌شده نمایش عضو را انتخاب کنید. 

  قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

ب) یک تاریخ شروع و پایان برای کلید کشویی مقیاس زمانی تعریف کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

ج) طول مرحله زمانی را تعریف کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • کادر Refresh view automatically را انتخاب کنید.
 • یک نام واحد در کادر بعد از دکمه  Save as وارد کنید.
 • روی گزینه‌ی Save as کلید کنید تا تنظیمات بصری سازی ذخیره شود.
 • برای مشاهده بصری سازی در مدل، روی دکمه های Step (مرحله 2-ج) کلیک کنید.

پروفیل‌های پارامتری از قبل تعریف‌شده و موجود در تکلا

پروفیل‌های پارامتری از قبل تعریف‌شده  زیر در تکلا موجود هستند:

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 

  قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 

تعریف وابستگی بین وظایف در  ManagerTask 

شما می‌توانید انواع مختلف وابستگی‌ها بین وظایف در Manager Task را تعریف کنید. 

می‌توانید وابستگی برای یک وظیفه را در یک‌زمان تعریف کنید.

وابستگی‌ها توسط پیکان‌ها در نمودار گانت نمایش داده می‌شود. پیکان به شروع و یا پایان وظیفه، با توجه به وابستگی آن‌ها اشاره می‌کند. یک وظیفه همچنین می‌تواند به یک نقطه عطف وابسته باشد. 

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

predecessor یک وظیفه است که باید قبل از وظیفه وابسته انجام شود. شما همچنین می‌توانید یک واسطه بین وظایف تعریف کنید، برای مثال، Task1 باید پنج روز قبل از Task2 شروع شود. ایجاد وابستگی‌های دایره‌ای در Manager Task ممکن نیست.

برای تعریف وابستگی بین وظایف مراحل زیر را انجام دهید.

 • مسیر Manager Task <- Tools را طی کنید.
 • یک وظیفه را از لیست وظایف انتخاب کنید. 
 • کلیک راست کنید و Task Information را انتخاب کنید.
 • به سربرگ Dependencics بروید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

اگر شما بیش از یک وظیفه را انتخاب کرده باشید، سربرگ Dependencies نشان داده نمی‌شود.

 • وظیفه قبلی را از لیست Task Name انتخاب کنید.
 • یک نوع وابستگی را از لیست Type انتخاب کنید. گزینه‌ها عبارت‌اند از:

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

الف) (FS) Finish-to-Start: وظیفه قبلی باید قبل از اینکه وظیفه وابسته شروع شود خاتمه پیدا کند.

همچنین می‌توانید یک سربرگ وظیفه را بر روی سربرگ وظیفه دیگر در نمودار گانت بکشید تا یک وابستگی اصلی Finish-to-Start را بدون هیچ تأخیری در روزهای بین وظایف ایجاد کنید.

ب) (SS) Start-to-Start: وظیفه قبلی باید قبل از شروع وظیفه وابسته شروع شود.

ج) (FF) Finish-to-Finish: وظیفه قبلی باید قبل از پایان وظیفه وابسته خاتمه یابد. 

د) (SF) Start-to-Finish: وظیفه قبلی باید قبل از اینکه وظیفه وابسته متوقف شود، شروع شود. 

 • اگر می‌خواهید یک تأخیر بین وظایف اضافه کنید، یک مقدار را در لیست Lag وارد کنید. مقدار را در یک مقیاس از 1 تا 100 تعریف کنید. واحد زمانی تأخیر همیشه Days است.
 • در صورت نیاز، به سربرگ General بروید و بررسی کنید که آیا تنظیم Dependency برای چگونگی انتقال وظایف در نمودار گانت مناسب است.
 • بر روی گزینه KO کلیک کنید. 

تذکر: همچنین می‌توانید یک وابستگی را در نمودار گانت تغییر دهید. روی یک پیکان وابستگی کلیک راست کنید و مراحل زیر را انجام دهید:

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

الف) یک وابستگی را از لیست انتخاب کنید. 

ب) یک مقدار تأخیر جدید را وارد کرده و کلید Enter را بزنید.

تغییرات بلافاصله در نمودار گانت نمایش داده می‌شود. 

 تعریف یک سطح مقطع با استفاده از فایل DWG

اگر سطح مقطع در قالب فایل DWG موجود باشد، شما می توانید سطح مقطع را فراخوانی کرده و به‌عنوان پروفایل DWG به فهرست پروفیل اضافه کنید. تکلا از فایل های DWG که با استفاده از ACAD2010 یا قبل تر ایجاد شده باشند پشتیبانی می‌کند. قبل از تعریف یک سطح مقطع با استفاده از یک فایل DWG به موارد زیر توجه کنید:

 • طرح کلی سطح مقطع را به‌صورت یک فایل DWG ذخیره کنید. اطمینان پیدا کنید که فایل DWG تنها شامل طرح کلی پروفیل است.
 • اطمینان پیدا کنید که سطح مقطع به‌صورت یک چندخطی (Polyline) بسته ایجاد شده است.
 • اطمینان پیدا کنید که طرح کلی تنها شامل یک چندخطی بسته است. مثلاً شما نمی‌توانید با این روش حفره هایی برای سطح مقطع خود ایجاد کنید. در صورت نیاز به حفره ها یا دهانه ها، از چندضلعی یا روش ایجاد صفحه استفاده کنید.
 • هاشور و خطوط غیر لازم را از فایل DWG حذف کنید. تکلا تمام خطوطی که در فایل DWG پیدا کند را فراخوانی می نماید. اطمینان پیدا کنید که سطح مقطع بیش از 99 نقطه گوشه ای نداشته باشد. معمولاً شکل های گرد شده شامل تعداد زیادی نقطه گوشه ای هستند. در صورت نیاز، شما می توانید پخ های را بعداً گرد کنید. 
 • اگر انسدادهایی در فایل DWG وجود دارد باید از بین بروند.

برای تعریف یک سطح مقطع با استفاده از یک فایل DWG به‌صورت زیر عمل کنید:

الف) مدل را بازکنید.

ب) مسیر زیر را طی کنید تا کادر محاوره ای DWG Profile to Library ظاهر می شود.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 ج) خصوصیات سطح مقطع را تعریف کرده و روی گزینه OK کلیک کنید.

د) در مدل، نقاط ابتدا و انتهای سطح مقطع را انتخاب کنید تا وارد شوند. تکلا سطح مقطع را وارد کرده و خط مرجع پروفیل را در مبدأ فایل DWG قرار می دهد.

اکنون شما می توانید از سطح مقطع در فهرست پروفایل استفاده کنید تا با استفاده از آن پروفیل جدیدی بسازید.

 Profile type عبارت است از: User-defined, fixed.

 • از سربرگ Parameters برای تعریف خصوصیات پروفایل در ابزار مدل‌سازی DWG profile to library  استفاده کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

توالی سنج (Sequencer)

از ابزار توالی سنج برای نام‌گذاری ترتیب های و تخصیص اعداد افزایشی به قطعات استفاده کنید. برای مثال، شما می توانید با ایجاد ترتیب های ساخت، ترتیبی برای روی‌هم بستن قطعات ایجاد کنید. شما می توانید چندین ترتیب برای اهداف مختلف تعریف کنید. همچنین یک قطعه در یک‌زمان می تواند متعلق به چندین ترتیب باشد.

 تذکر: توالی سنج برای عضوهایی که داخل مدل مرجع باشند کار نمی کند.

چه هنگام از حالت چند کاربر استفاده کنیم؟

می‌توانید از تکلا هم به حالت تک کاربر و هم چند کاربر استفاده کنید. در حالت تک کاربر تنها یک کاربر می تواند در یک‌زمان روی یک مدل کار کند. زمانی که پروژه بزرگ‌تری را مدل سازی می‌کنید، حالت چند کاربر به کاربرهای زیادی اجازه کار روی یک مدل را به‌صورت هم‌زمان می دهد.

فواید استفاده از حالت چند کاربر

 1. عدم کپی کردن از مدل‌ها به‌منظور کنترل، ردیابی یا ذخیره‌سازی
 2. استفاده از یک مدل باعث کاهش اشتباهات اجرایی میگردد.
 3. تنظیم برنامه‌ها بر پایه یک مدل اصلی
 4. لیست مصالح و مواد مصرفی در پروژه برای هر کاربر
 5. توانایی تقسیم حجم کار پروژه‌های بزرگ میان بسیاری از کاربرها
 6. توانایی جمع‌آوری تاریخچه‌ی مدل

مسائل موردبررسی برای حالت چند کاربر

در تمامی پروژه‌ها، لازم است که مدل چند کاربر خود را با دقت برنامه‌ریزی کنید. بعضی از مسائل قابل‌بررسی عبارتند از:

 • تنها یک کاربر می تواند در یک‌زمان مدل اصلی را ذخیره کند.
 • از یک طرح شماره‌گذاری استفاده کنید. در هنگام کار با مدل‌های چند کاربر از   گزینه

 Synchronize with master model (save-numbering-save) در کادر محاوره‌ای Numbering setup به‌منظور جلوگیری از ذخیره تداخل‌ها استفاده کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • زمان‌بندی مناسب شماره‌گذاری دوره‌ها (شماره‌گذاری مدل‌های بزرگ‌تر زمان بیشتری می گیرد.)
 • در صورت امکان، بخش های مجزای یک مدل را به‌منظور جلوگیری از تداخل هایی که ممکن است هنگام کار کردن چند کاربر در یک بخش اتفاق بیافتد، به هر کاربر اختصاص می دهد.
 • نباید از ترکیب تنظیمات تک کاربر و چند کاربر روی یک پروژه استفاده کنید. ذخیره کردن یک مدل چند کاربر در حالت تک کاربر، تغییراتی که کاربرهای دیگر روی مدل ایجاد می‌کنند را پاک می کند و هم‌چنین می تواند مدل را تغییر دهد.

تغییر دادن از حالت چند کاربر به حالت تک کاربر

می‌توانید به‌آسانی با استفاده از گزینه های مختلف در کادر محاوره‌ای، بین حالت تک کاربر و چند کاربر تغییر ایجاد کنید.

برای اجرا کردن مدل چند کاربر در حالت تک کاربر مراحل زیر را طی نمایید:

 1. در کادر محاوره‌ای، حالت چند کاربر را انتخاب کنید.
 2. کلیک راست کرده و گزینه  Open as single-user model را از منوی بازشده انتخاب کنید.

تغییر دادن از حالت تک کاربر به حالت چند کاربر

می‌توانید به‌راحتی بین حالت تک کاربر و چند کاربر با استفاده از گزینه‌های کادر محاوره‌ای تغییر ایجاد کنید.

به‌منظور باز کردن مدل تک کاربر در حالت چند کاربر مراحل زیر را طی نمایید:

 • در کادر محاوره‌ای، مدل تک کاربر را انتخاب کنید.
 • کلیک راست کرده و گزینه Open as multi-user model را از منوی بازشده انتخاب کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • نام شبکه را وارد کنید و یا نام شبکه را از لیست بازشده انتخاب کنید.
 • روی گزینه ok کلیک کنید.

ذخیره‌سازی revision comments (توضیحات بازبینی) مدل در حالت چند کاربر

هنگام کار با مدل‌های چند کاربر، سیستم می تواند توضیحات بازبینی مدل را ذخیره کند. این بدین معنی ست که همه‌ی قطعات که در طول آخرین فاصله ذخیره‌سازی تغییر کرده اند مشمول اطلاعات بازبینی می باشند. شما می‌توانید از این اطلاعات در فیلتر کردن و گزارش‌ها استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای انتخاب اینکه کدام کاربر قطعات را اصلاح‌کرده است، استفاده کنید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures -Owner کاربری است که قطعه‌ای را به مدل اضافه کرده است.

- History: نشان می دهد که چه زمانی مدل تغییر کرده است، چگونه مدل تغییر کرده است، چه کسی تغییر را ایجاد کرده است و شامل توضیحات بازبینی مدل نیز می باشد.

به‌منظور انجام فرآیند بالا ابتدا باید مراحل زیر را طی کنید:

الف) گزینه XS_SAVE_WITH_COMMENT را در مسیر زیر روی حالت True تنظیم کنید:

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

ب) گزینه XS_COLLECT_MODEL_HISTORY را در مسیر زیر روی حالت True تنظیم کنید:

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • وقتی تنظیمات ذکرشده در بالا (تنظیمات الف و ب) را اعمال کردید، تکلا:

کادر محاوره‌ای Model revision comments را وقتی در حال ذخیره مدل هستید، نمایش می‌دهد. توضیح بازبینی خواسته‌شده را وارد کرده و Model revision comment و Model revision code را وارد کنید.

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 • روی گزینه Ok کلیک کنید.

سازمان‌دهی کننده (Organizer)

Organizer یک ابزار روزمره برای مدیریت اطلاعات مدل، پرس وجوهای خصوصیت مدل و دسته بندی مدل است. شما با استفاده از Organizer می توانید در یکجا به تمام اطلاعات مدل ازجمله اطلاعات IFC دسترسی پیداکرده و اطلاعات مدل خود را به‌صورت کارآمدی مدیریت کنید. Organizer یک ابزار کارآمد در هر مرحله از فرآیند ساخت و طراحی برای طراحان، مدیران، برآورد کنندگان، پیمانکاران یا هرکسی که از اطلاعات مدل استفاده می‌کند، است.

برای مثال مدیران پروژه های ساختمانی می توانند خصوصیات کلیدی قطعه ها و گروه هایی از قطعه های مدل تکلا را مشاهده و گزارش کنند. طراحان می توانند خصوصیات قطعه، مونتاژ یا واحد ریخته گری را در طول طراحی کنترل کنند تا اطمینان یابند که خصوصیات همان‌گونه که انتظار دارند هستند. با ایجاد دسته ها، به‌راحتی می توان ردیابی خودکار (مانند اجزای فولادی و پیش ساخته که بسیار سنگین هستند، آرماتورهای تقویت کننده که بسیار طولانی هستند و اطلاعات وضعیتی) را انجام داد.

Organizer همیشه به‌روز است به‌صورت که شما می توانید آن را با مدل همگام کنید. می توانید بازخوردهای فوری در مورد آنچه در حال رخ‌داده در مدل است به دست آورده و گزارش هایی را در زمان لازم ایجاد کنید.

Organizer شامل دو ابزار است:

قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 1. از Object Browser برای نمایش فوری و ایجاد گزارش هایی در مورد اطلاعات مدل بر اساس انتخاب های خود استفاده کنید.
 2. از Catergories برای تعریف مکان های سازه استفاده کنید تا به‌صورت خودکار قطعات مدل را مرتب کرده و آن‌ها را در مدل بصری سازی کنید. همچنین می توانید دسته های خاصی را بر اساس خصوصیات متفاوتی تعریف کنید. می توانید از فیلترها برای به روزرسانی خودکار محتوای دسته در زمان ایجاد تغییر در مدل استفاده کنید. همچنین می توانید به‌صورت دستی محتوای دسته ها را تغییر دهید.

مشاهده ی خصوصیات قطعات در Organizer

شما می توانید خصوصیات عضوهای مدل انتخابی را در Object Browser مشاهده کنید. Object Browser عضوهایی که شما در مدل انتخاب کرده اید یا عضوهای دسته هایی که شما انتخاب کرده اید را به‌صورت لیست به شما نشان می دهد. خصوصیات عضو به‌صورت ستون هایی نشان داده‌شده است. شما می توانید ترتیب و جهت مرتب سازی ستون‌ها را تغییر داده و خصوصیات را گروه بندی کنید تا داده های عضو را به‌صورت ساخت یافته مشاهده کنید.

اگر شما تغییرات در یک مدل بزرگ ایجاد کنید، بارگذاری  مجدد Object Browser یا     همگام سازی یک دسته ی منفرد نسبت به همگام سازی Organizer سریع‌تر خواهد بود. اگر یک دسته ی منفرد را همگام سازی کنید، نیاز است که Object Brwoser را بارگذاری مجدد نمایید.

تذکر: همگام سازی  Organizer تمام خصوصیات قطعه را در پایگاه داده ی Organizer به روز می نماید. زمانی که Organizer را همگام سازی کردید، خصوصیات عضو تا زمانی که تغییری در مدل ایجاد نکنید به روز هستند. اگر شما انتخاب در مدل را تغییر دهید، دسته ی دیگری یا الگوی خصوصیت دیگری را انتخاب کنید، نیاز نیست که Object Browser را مجدداً بارگذاری کنید.

مدیریت بتن‌ریزی

با قابلیت مدیریت بتن‌ریزی نرم‌افزار تکلا شما می‌توانید هندسه‌ی سازه‌های بتنی درجا ریخته شده را مشاهده کنید، آن‌ها را به‌عنوان قطعات یا عضوهای بتن‌ریزی نشان دهید، بتن‌ریزی‌ها و تفکیک‌های بتن‌ریزی را برنامه‌ریزی کنید و اطلاعات بتن‌ریزی مانند حجم‌های بتن و سطوح قالب‌بندی را گزارش نمایید. شما می‌توانید بتن‌ریزی‌ها، عضوها یا قطعات بتن‌ریزی و تفکیک های بتن‌ریزی برای قطعه‌ها بتنی که نوع واحد ریخته‌گری آن‌ها از نوع درجا ریخته شده (Cast in Place) است تعریف کنید.

در تکلا، یک عضو بتن‌ریزی (pour object) یک قطعه‌ی ساختمانی است که شامل یک یا چند قطعه بتنی درجا ریخته شده است. قطعه‌های بتنی درجا ریخته شده درصورتی‌که دارای نوع مواد یکسانی باشند در یک قطعه بتن‌ریزی ادغام می‌شوند. همچنین این قطعه‌ها نیاز دارند تا در فاز بتن‌ریزی یکسان و مشابهی قرار داشته باشند تا بتوانند باهم ادغام شوند. عضوهای بتن‌ریزی در قسمت نماهای بتن‌ریزی (pour views) قابل‌مشاهده است.

با گزینه‌ی تفکیک بتن‌ریزی (pour break) شما می‌توانید یک عضو بتن‌ریزی را به قطعات بتن‌ریزی کوچک‌تری تقسیم کنید.

 تذکر: قابلیت مدیریت بتن‌ریزی اصولاً به‌منظور صرفه اقتصادی، برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌ها در محل پروژه به‌صورت پیمانکاری انجام می‌شود. به‌صورت پیش‌فرض قابلیت مدیریت بتن‌ریزی تنها در حالت کاری Contractor فعال‌شده است. اگر شما در حال استفاده از حالت کاری دیگری هستید، باید با استفاده از گزینه زیر در تنظیمات Advanced Options این قابلیت را فعال نمایید.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

فعال نمودن قابلیت بتن‌ریزی

به‌صورت پیش‌فرض قابلیت بتن‌ریزی تنها در حالت کاری (Role) پیمانکاری (Contractor) فعال‌شده است. اگر شما در حال استفاده از حالت کاری دیگری هستید، شما باید در صفحه Advanced Options این قابلیت را فعال کنید.

برای فعال‌سازی قابلیت بتن‌ریزی مراحل زیر را انجام دهید.

 1. مسیر Tool->Options->Advanced options را طی کنید تا صفحه Advanced options باز شود.
 2. در قسمت Concrete Detailing، مقدار XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT را به TRUE تغییر دهید.
 3. روی گزینه OK کلیک کنید.
 4. نرم‌افزار را مجدداً راه‌اندازی کنید تا تغییرات اعمال گردد.

تذکر: تمام کاربران یک پروژه در زمان به اشتراک‌گذاری یک مدل با دیگر کاربران در حالت چند کاربر یا در زمان به اشتراک‌گذاری مدل، باید تنظیمات یکسانی داشته باشند. اگر بتن‌ریزی در مدل فعال باشد، با استفاده از دستور XS_ENABLE_POUR_MANAGEMENT آن را غیرفعال نکنید. اگر شما نقشه‌هایی حاوی بتن‌ریزی داشته باشید و مدل خود را به اشتراک گذاشته‌اید، این کار ممکن است باعث مشکلاتی شود. بتن‌ریزی و تفکیک بتن‌ریزی در مدل و در نقشه‌ها ممکن است نامعتبر شود و تمام‌کارهای مدل‌سازی مربوط به بتن‌ریزی ممکن است از بین برود.

مدیریت فاز

از Phase Manager (مدیریت فاز) برای تفکیک یک مدل به چند قسمت (Section) استفاده کنید. فازها اغلب برای نشان دادن ترتیب ساخت بنا استفاده‌شده است. شما می توانید گزارش ها و نماها را ایجاد کرده، قطعات را مخفی یا قفل نموده و قطعات را از مدل های دیگر بر اساس فاز آن‌ها کپی کنید. برای مثال، ممکن است شما پروژه بزرگی داشته باشید که چندین کاربر به‌صورت هم‌زمان در حالت تک کاربرِ کار می کنند. ابتدا یک مدل پایه ایجاد کنید که به‌عنوان‌مثال شامل ستون‌ها باشد. این فاز 1 کار است. سپس شما این مدل پایه را برای تمام کاربران کپی کنید.

سپس هر کاربر روی یک قطعه ی مجزا از سازه کار می‌کند. زمانی که یک قطعه از مدل تمام شد، شما می توانید آن را به‌عنوان یک‌فاز مجزا (فازهای 2 و 3 و غیره) روی مدل پایه کپی کنید.

تقسیم مدل به فازها

برای تقسیم مدل به فازها مراحل زیر را انجام دهید:

 • مسیر Tools -> Phase Manager را طی کنید. کادر محاوره ای Phase Manager ظاهر می شود.
 • روی گزینه‌ی Add کلیک کنید تا فازها جدیدی ایجاد شود.
 • روی گزینه‌ی Set Current کلیک کنید تا فاز انتخاب‌شده را به‌عنوان فاز فعلی انتخاب کنید. وجود علامت @ در ستون Current به این معنی است که از این به بعد در تکلا تمام عضوهایی که شما ایجاد می‌کنید به فاز فعلی تخصیص می یابد.
 • مدل را به فازها تقسیم کنید.
 1. برای شناسایی فاز یک عضو، عضو را انتخاب کرده و روی گزینه‌ی Phases By Objects کلیک کنید. تکلا فاز قطعات را انتخاب می‌کند.
 2. برای مشاهده ی اینکه کدام عضوها متعلق به یک‌فاز مشخص هستند، یک‌فاز را از لیست انتخاب کرده و سپس روی گزینه‌ی Objects By Phases کلیک کنید. تکلا عضوهای متناظر در مدل را مشخص می‌کند.
 3. برای تغییر فاز یک یا چند عضو، عضوها را انتخاب کرده و سپس یک‌فاز را از لیست انتخاب نمایید و پس‌ازآن روی گزینه‌ی Modify Phase کلیک کنید.
 • روی گزینه‌ OK کلیک کنید تا تغییرات ذخیره شود.

مشاهده زمان بندی ساخت

برای مشاهده زمان بندی ساخت به‌صورت زیر عمل کنید:

1. مسیر Tools  Project Status Visualization را طی کنید تا کادر محاوره ای Project Status Visualization باز شود.

2. در لیست بعد از کلید Load، تنظیمات بصری سازی ایجاد شده را انتخاب کنید.

3. روی گزینه‌ی Load کلیک کنید.

4. برای مشاهده ی بصری سازی روی کلید های مراحل کلیک کنید. تصاویر زیر نشان می دهد که درزمانی که شما تاریخ بررسی را تغییر می دهید، عضوها چگونه نشان داده می شوند.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 

واحدهای مورداستفاده در فراخوانی و ارسال کردن

جدول زیر واحدهای مورداستفاده تکلا در زمان فراخوانی و ارسال کردن فهرست های پروفایل و فهرست های ماده را نشان می دهد.

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

 قابلیت‌های نرم‌افزار Tekla Structures

نوشته شده توسط تیم مولفین موسسه 808

اگر دوست دارید به تیم مولفین 808 بپیوندید، با ما تماس بگیرید.

دریافت فایل PDF مقاله برای اعضای VIP رایگان است. سایر کاربران با پرداخت 500 تومان می توانند اقدام به دریافت این فایل کنند.

مطالب مرتبط:

PDF

برای مشاهده کامل این محتوا می بایست مبلغ مورد نیاز را از اعتبار خود پرداخت کنید

برای کاربران ویژه رایگان است

نوع فایل دریافتی :
PDF
اعتبار مورد نیاز : 500 تومان
دریافت فایل PDF و حمایت از ترجمه کنندگان500 تومان
پرداخت 500 تومان و مشاهده محتوا
درباره نویسنده
عکس‌های Larijani.mojtaba

مجتبی اردشیرلاریجانی

سوالات مرتبط
عکس کاربر
2پاسخ
نحوه نمایش آراماتور ها در تکلا استراکچر
سلام . ببخشید یک سوال داشتم راجب نرم افزار تکلا. به عنوان مثال من وقتی آرماتور های طولی پی را رسم میکنم و هم چنین خاموت ها . وقتی از پنجره window میخوام یهview Grid ببینم تا بتونم از نما هم بهتر کنترل کنم ، آرماتور ها نشان نمیدهد . فقط در 3D میتوانم با آرماتورها کار کنم . آیا راهی هست که بتوان در view های دیگر آرماتور ها را دید؟
عکس کاربر
1پاسخ
مشکل خطوط صورتی در نرم افزار تکلا
با سلام هنگام استفاده از نرم افزار تکلا مشکل خطوط صورتی دارم.(نمونه عکس) داخل سایت خود تکلا فایلی dll برای حل مشکل پیشنهاد کرده که بعد از ثبت نام هم اجازه دانلود نمیداد. راه حل دیگه تغییر رندر به DirectX بود که من مسیر File > Settings > Switches > DirectX پیدا نکردم. به عنوان راه حل آخر باید کارت گرافیک quadro 4000 بخرم؟(قیمت نو یا پرفورمنس بالاتر این سری عجیب گرونه.)
عکس کاربر
1پاسخ
مشکل خروجی dwg برای Tekla 20
سلام بنده با تکلا 20 چند نقشه را آماده کردم و به صورت dwg خروجی گرفتم ولی فایل های خروجی داده شده به صورت اتوکد را چک کردم متوجه شدم هیچ محتوایی در آن نیست و فایل خالی می باشد ولی در محیط نقشه تکلا ، نقشه ها به صورت کامل بدون اشکالی نشان می دهد ، چه تنظیماتی نیاز می باشد تا این مشکل برطرف شود؟؟
ورود به بخش پرسش و پاسخ
 • برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید .