پیغام هشدار

You are not authorized to view who bought that item. Please contact your site or shop administrator

مدل سازی اطلاعات سازه ای با نرم افزار Tekla Structures

مدل: 
S40

مدل سازی اطلاعات سازه ای با نرم افزار Tekla Structures

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل زیرمجموعه‌های زیر است:

توجه: در صورت تهیه کامل این پکیج، یک پروژه از سوی مدرس برای شخص تعریف خواهد شد و در طول آموزش این ۳ بخش (مبتدی، مقدماتی و پیشرفته) از ۵ ساعت مشاوره رایگان برای اجرای درست پروژه نیز برخوردار خواهد شد.

قیمت: 390,000 تومان
359,500 تومان
مدل سازی اطلاعات سازه ای با نرم افزار Tekla Structures