مهندسی آب و فاضلاب

مهندسی آب و فاضلاب

کارت محتوای رشته

مهندسی آب و فاضلاب که اغلب در بین دانشجویان در حال تحصیل در این رشته به آبفا معروف است، یکی از گرایش‌های مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران است. این رشته با دو گرایش «عمران آب و فاضلاب» و «تأسیسات (مکانیک) آب و فاضلاب» طیف وسیعی از موضوعات دو حوزه آب و فاضلاب را در بر می‌گیرد. مواردی از قبیل: کنترل کیفیت منابع آب، فرآیندهای مختلف تصفیه آب و فاضلاب، شبکه‌های انتقال و توزیع و تصفیه‌خانه‌های آب، شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی و فاضلاب و تصفیه‌خانه فاضلاب، استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده و تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی ناشی از آن و مدیریت ادارات آب و فاضلاب شهرها از مهم‌ترین این موارد است.

امروزه وجود مشکلات آلودگی آب‌های سطحی و زیرزمینی و فاضلاب‌های صنعتی  از یک سو و ضرورت تأمین و انتقال آب مورد نیاز جوامع شهری و صنعتی از سوی دیگر احساس نیاز به متخصصین رشته مهندسی آب و فاضلاب را دو چندان کرده است.

آگهی استخدام

ناظر پروژه های آبرسانی

  1. دارای سابقه کاری مرتبط با پروژه های آبرسانی

تحصیل کرده‌های این رشته

اشتراک در RSS - مهندسی آب و فاضلاب