کتاب کوه یخ نگهداری و تعمیرات (درس آموخته های مدیریتی)

مدل: Ice berg of Maintenance

کتاب کوه یخ نگهداری و تعمیرات (درس آموخته های مدیریتی)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ناشر: انجمن نگهداری و تعمیرات ایران

مولف: جاوید تقی‌زاده
شابک: ۹۷۸۹۶۴۴۵۲۲۵۵۶

مطالب مرتبط:

قیمت: 20,000 تومان
14,000 تومان
کتاب کوه یخ نگهداری و تعمیرات (درس آموخته های مدیریتی)
کتاب کوه یخ نگهداری و تعمیرات (درس آموخته های مدیریتی)کتاب کوه یخ نگهداری و تعمیرات (درس آموخته های مدیریتی)