کتاب آموزش گام به گام مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار تکلا Tekla Structures 2016 (به روش انجام پروژه)

مدل: Emarat-Tekla

کتاب آموزش گام به گام مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار تکلا Tekla Structures 2016 (به روش انجام پروژه)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
نا موجود
آموزش گام به گام مدلسازی سازه های بتنی در نرم افزار Tekla Structures 2016