فیلم آموزشی آشنایی با مدلسازی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار OPENSEES

مدل: S7-8

فیلم آموزشی آشنایی با مدلسازی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار OPENSEES

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: فرزانه نباتی 

تهیه شده در: ۲۸ شهریور ۹۸

مدت زمان: حدود ۱ ساعت و ۴۰ دقیقه

نحوه ارسال: دانلودی و پستی

قیمت: 10,000 تومان
10,000 تومان
فیلم آموزشی آشنایی با مدلسازی مسائل ژئوتکنیکی در نرم افزار OPENSEES