پکیج مکانیک خاک و پی سازی؛ آمادگی کنکور ارشد ۹۸

مدل: S29-300

پکیج مکانیک خاک و پی سازی؛ آمادگی کنکور ارشد ۹۸

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مدرس: سهیل صاحب

زمان تهیه فیلم: پاییز ۹۷

قابلیت ارسال: به صورت دانلودی یا پستی

مدت زمان فیلم کل دوره: ۸۲ ساعت

توجه: این پکیج قسمتی از دوره مکانیک خاک و پی سازی؛ آمادگی کنکور ارشد ۹۸ که توسط سهیل صاحب در حال برگزاری است. تاکنون ۳ قسمت از دوره ضبط شده و آماده ارسال است.

قسمت‌های تهیه شده:

قیمت: 60,000 تومان
60,000 تومان
پکیج مکانیک خاک و پی سازی؛ آمادگی کنکور ارشد ۹۸