فیلم آموزشی نکات مربوط به طراحی تیرچه های فولادی باجان باز مطابق ضوابط نشریه 543 به همراه مثال تشریحی

مدل: S20-18

فیلم آموزشی نکات مربوط به طراحی تیرچه های فولادی باجان باز مطابق ضوابط نشریه 543 به همراه مثال تشریحی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
فیلم آموزشی نکات مربوط به طراحی تیرچه های فولادی باجان باز مطابق ضوابط نشریه543به همراه مثال تشریحی