پکیج فیلم راهسازی - روسازی - نقشه برداری

مدل: 
S27

پکیج فیلم راهسازی - روسازی - نقشه برداری

این مجموعه شامل زیر مجموعه‌های زیر است:

  1. کاربرد GIS در عمران
  2. دوره آشنایی با نقشه‌برداری
  3. دوره  آشنایی با  راهسازی
  4. آموزش نرم‌افزار Civil 3D
  5.  آشنایی با ArcGIS و معرفی کاربردهای آن در محیط‌زیست
  6. محاسبه حجم عملیات خاکی (گودبرداری، دپو)
  7. فیلم آموزشی مساحی در ساختمان
  8. فیلم آموزشی آشنایی با شهر هوشمند
  9. فیلم آموزشی ملاحظات تولید، حمل و اجرای آسفالت

 -------------------------------------------------

توجه: همچنین، می‌توانید با کلیک بر روی هر زیر‌مجموعه از محتویات درون هر یک اطلاعات تکمیلی را دریافت کنید.

توجه: علاوه بر خرید پکیج به صورت کامل، می‌توانید هر یک از زیرمجموعه‌ها را  به صورت مجزا انتخاب و در سبد خریدتان قرار دهید.

قیمت: 1,342,500 تومان
1,342,500 تومان
پکیج فیلم راهسازی - روسازی - نقشه برداری