فیلم آموزش طراحی گام به گام ساختمان مسکونی باسیستم قاب خمشی بتنی متوسط و دیوار برشی با شکل پذیری متوسط

مدل: S20-12

فیلم آموزش طراحی گام به گام ساختمان مسکونی باسیستم قاب خمشی بتنی متوسط و دیوار برشی با شکل پذیری متوسط

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!
قیمت: 250,000 تومان
250,000 تومان
فیلم آموزش طراحی گام به گام ساختمان مسکونی باسیستم قاب خمشب بتنی متوسط و دیوار برشی با شکل پذیری متوسط