کتاب ریاضی عمومی ۱ چی میگه؟

مدل: Riazi-Omoomi

کتاب ریاضی عمومی ۱ چی میگه؟

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

مؤلف: مهندس علی عبایی
ناشر: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

همراه با تفسير مفاهيم طلايى كتاب "رياضى عمومى١چى ميگه؟" از زبان مؤلف

ایبوک 177: ٣،٢،١ رتبه برتر (بسته آموزشى رياضى٢ انتگرال دوگانه)

ایبوک 178: ٣،٢،١رتبه برتر (انتگرال دوگانه، انتگرال سه گانه، انتگرال روى خم، انتگرال روى سطح)

ويژه دانشجويان و داوطلبان كنكور كارشناسى ارشد  

مطالب مرتبط:

پادکست مسیر موفقیت-مشاور: مهندس علی عبایی- قسمت اول 

قیمت: 40,000 تومان
40,000 تومان
ریاضی عمومی ۱ چی میگه؟