بانك سوالات طرح . اجراي ساختمان هاي بتن آرمه نظارت و اجرا

مدل: Pardis e Elm

بانك سوالات طرح . اجراي ساختمان هاي بتن آرمه نظارت و اجرا

نويسنده: مهدی پروینی
انتشارات: پردیس علم
شابك: 9786008366171

قیمت: 16,000 تومان
16,000 تومان
بانك سوالات طرح . اجراي ساختمان هاي بتن آرمه نظارت و اجرا