بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک

مدل: baste terafik

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این بسته جامع شامل مباحث زیر است:

  • مبحث اول (تعاريف) (۱۳۹۲)
  • مبحث دوم (نظامات اداري) (۱۳۸۴)
  • مبحث چهارم (الزامات عمومي ساختمان)(۱۳۹۶)
  • مبحث بیستم (علائم و تابلوها) (۱۳۹۶)
  • مبحث بيست و يکم (پدافند غيرعامل)(۱۳۹۵)

مطالب مرتبط:

قیمت: 77,000 تومان
77,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک