بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک

مدل: baste terafik

بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

این بسته جامع شامل مباحث زیر است:

قیمت: 58,000 تومان
58,000 تومان
بسته جامع کتب مقررات ملی ساختمان؛ ویژه آزمون ترافیک