کتاب ضوابط بلند مرتبه سازی (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

مدل: noavar--memari bolanmartabe

کتاب ضوابط بلند مرتبه سازی (ویژه آزمون های نظام مهندسی)

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
برای دریافت اطلاعات بیشتر از تهیه کننده، میتوانید به این صفحه مراجعه کنید!

نويسنده : محمد عظیمی آقداش

نوبت چاپ : چهارم

 سال چاپ : ۱۳۹۵

موضوع :مهندس عمران و معماری

شابک :۹۷۸۶۰۰۱۶۸۲۸۹۶

قیمت: 24,000 تومان
24,000 تومان
 ضوابط بلند مرتبه سازی(ویژه آزمون های نظام مهندسی)