کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-مراقبت و نگهداری ساختمان ها (مبحث ۲۲)

مدل: pardiselm-22

کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-مراقبت و نگهداری ساختمان ها (مبحث ۲۲)

انتشارات: پردیس علم

مولف: مهدی پروینی
نوبت چاپ: اول
سال چاپ: ۱۳۹۵
شابک: ۹۷۸۶۰۰۶۱۲۶۲۷۲

تعداد صفحات: ۶۴

قیمت: 6,500 تومان
6,500 تومان
کتب مکمل مقررات ملی ساختمان-مراقبت و نگهداری ساختمان ها(مبحث 22)