فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدل: nezam-Electrical-nezarat1

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق-نظارت

نوع محصول: فیلم آموزشی

زمان :۲۲ ساعت

کد محصول: NB12

 

 

قیمت: 160,000 تومان
160,000 تومان
نا موجود
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-نظارت