فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدل: nezam-Electrical-traahi1

فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

ویژه رشته: برق

نوع محصول: فیلم آموزشی

زمان: ۲۸ ساعت

کد محصول: NB13

قیمت: 170,000 تومان
170,000 تومان
فیلم آمادگی آزمون نظام مهندسی برق-طراحی