پکیج آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری

مدل: 
S47

پکیج آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری

مدرسین/تهیه کنندگان دوره: 
درباره این محصول از مدرسین سوال بپرسید!

این مجموعه شامل زیرمجموعه‌های زیر است:

توجه: شما می‌توانید با کلیک روی هر عنوان، آموزش هر مبحث را به طور جداگانه نیز خریداری کنید.

توجه: به زودی آموزش مبحث ۲۰ مقررات ملی به این پکیج اضافه خواهد شد.

مطالب مرتبط:

قیمت: 1,083,750 تومان
1,083,750 تومان
پکیج آمادگی آزمون نظارت و اجرای معماری